W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu bip.lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Uchwała nr 1117/XLIV/2018 Rady Miasta Lublin z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 584/XXVIII/2009 Rady Miasta Lublin z dnia 15 stycznia 2009 r. w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Lublin (Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2009 r. Nr 37, poz. 969 i z 2010 r. Nr 32, poz. 711)