W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu bip.lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Uchwała nr 1096/XLIII/2010 z dnia 24.06.2010 w sprawie zatwierdzenia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Lublin na lata 2010 – 2011 na realizację projektu „Świat bliżej mnie, ja bliżej świata – dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów niepełnosprawnych” opracowanego przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy nr 2 w Lublinie, ul. Głuska 5 i złożonego w ramach konkursu nr 2/POKL/9.1.2/2010, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych