W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu bip.lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Przetarg na punkty mobilne na Krakowskim Przedmieściu

Przetarg na punkty mobilne na Krakowskim Przedmieściu Drukuj stronę do PDF

01.04.201913:45

Prezydent Miasta Lublin,

informuje, że na elektronicznej tablicy ogłoszeń w siedzibie Prezydenta Miasta Lublin - Ratusz, Plac Króla Władysława Łokietka 1, na tablicy ogłoszeń w Wydziale Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Lublin - ul. Wieniawska 14, VII piętro oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej www.bip.lublin.eu w dniu 29 marca 2019 r. zostało podane do publicznej wiadomości ogłoszenie o ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę wskazanych na załączniku graficznym, stanowiącym integralną część ogłoszenia o przetargu umieszczonego na www.bip.lublin.eu zaznaczonych cyframi: I, II, III, IV, V, VI sześciu odrębnych części (każda o powierzchni 9 m2) działek nr 47 (obr. 36, ark. 3, KW LU1I/00345605/9) i nr 69/4 (obr. 36, ark. 5, KW LU1I/00336409/9) położonych w Lublinie przy ul. Krakowskie Przedmieście z przeznaczeniem na lokalizację 6 mobilnych punktów gastronomicznych w formie wózka/ roweru/ rikszy do sprzedaży artykułów spożywczych (z wyłączeniem alkoholu) lub sprzedaży kwiatów.

Przeznaczenie nieruchomości - lokalizacja 6 mobilnych punktów gastronomicznych w formie wózka/ roweru/ rikszy do sprzedaży artykułów spożywczych (z wyłączeniem alkoholu) lub kwiatów.

Cena wywoławcza za jedno miejsce na lokalizację jednego mobilnego punktu  miesięcznego czynszu dzierżawnego wynosi 450,00 zł netto (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100); do stawki czynszu netto doliczany jest obowiązujący podatek VAT.

Przetarg odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2019 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Lublin w Wydziale Gospodarowania Mieniem, pok. 701, VII pietro

Wysokość wadium za jedno miejsce na lokalizację mobilnego punktu gastronomicznego: 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100) dla każdego punktu oddzielnie poprzez wskazanie jego oznaczenia cyfrowego w tytule wpłaty. Wadium winno być wpłacone na konto Urzędu Miasta Lublin w terminie do dnia 04.04.2019 r. Dniem dokonania wpłaty jest dzień uznania środków na rachunku Urzędu Miasta Lublin.

Dodatkowe informacje o nieruchomości można uzyskać w Wydziale Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Lublin przy ul. Wieniawskiej 14, pok. 707, VII piętro, tel. (81) 466 27 33 lub 466 27 32 od poniedziałku do piątku w godz. 7.30- 15.30.

Więcej informacji w ogłoszeniu o ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę na czas oznaczony części nieruchomości położonych przy ul. Krakowskie Przedmieście w Lublinie