W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu bip.lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

(23.03.2023) Przetarg na zakup sprzętu elektroakustycznego, multimedialnego oraz wyposażenia dla osób z niepełnosprawnościami na potrzeby Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12 – 3 części. Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne, oraz współfinansowane z budżetu państwa w ramach projektu "Udostępnienie nowych powierzchni do prowadzenia działalności kulturalnej w piwnicach klasztoru powizytkowskiego w Lublinie"

Uwaga

Informujemy, że postępowania o udzielanie zamówień publicznych ogłaszane od dnia 01.01.2023 r. prowadzone są na Platformie e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem ezamowienia.gov.pl. Aby pobrać dokumenty należy wybrać podkreślony tekst w opisie danego zamówienia, który automatycznie przekieruje na adres strony internetowej prowadzonego postępowania.