W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu bip.lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

(2017-02-08) Przetarg nieograniczony na opracowanie koncepcji, kompletnej wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na realizację: 1) wielofunkcyjnego obiektu Zintegrowane Centrum Komunikacyjne (ZCK) dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego (LOF), 2) zagospodarowania przestrzeni publicznej wraz z infrastrukturą (teren poza pasem drogowym ul. Dworcowej), 3) zagospodarowania terenu pod zajezdnię autobusową dla komunikacji pozamiejskiej i dalekobieżnej, 4) dostosowania istniejących przestrzeni publicznych związanych z budową ZCK dla LOF w zakresie infrastruktury komunikacyjnej – Placu Dworcowego, 5) układu drogowego w rejonie ulic: Dworcowej, Gazowej, 1-go Maja, Pocztowej, Krochmalnej, al. Zygmuntowskich, al. Piłsudskiego, oraz opracowanie studium wykonalności i sprawowanie nadzorów autorskich dla zadania inwestycyjnego pn: „Zintegrowane Centrum Komunikacyjne dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego”, planowanego do współfinansowania w ramach Działania 5.6 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna dla Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2014-2020 (ZP-P-I.271.1.108.2016)