W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu bip.lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Uchwała nr 896/XXXVI/2009 z dnia 19.11.2009 w sprawie zatwierdzenia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Lublin na lata 2010 - 2011 na realizację projektu "Świadomie w dorosłość" opracowanego przez Gimnazjum nr 2 im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie, ul. Lwowska 11 i złożonego w ramach konkursu nr 2/POKL/9.1.2/2009, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych