W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu bip.lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Uchwała nr 1101/XLIII/2010 z dnia 24.06.2010 w sprawie zatwierdzenia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Gminy Lublin na lata 2010 – 2011 na realizację projektu „Nasza szkoła - naszą szansą” złożonego przez Szkołę Podstawową nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie, ul. Balladyny 22 w ramach konkursu nr 2/POKL/9.1.2/2010 - Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – projekty konkursowe, ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013