W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu bip.lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Uchwała nr 999/XL/2010 z dnia 25.03.2010 w sprawie zmiany uchwały nr 978/XXXIX/2010 Rady Miasta Lublin z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji i zabezpieczenia środków finansowych w budżecie Miasta Lublin na lata 2010 – 2011 na realizację projektu “Lepszy start w przyszłość” opracowanego przez Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 4 im. Orląt Lwowskich w Lublinie, ul. Kazimierza Tumidajskiego 6a i złożonego w ramach konkursu nr 2/POKL/9.1.2/2009, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX – Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych