Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Strona główna  >> Zamówienia Publiczne >> zakończone >> 2017 >> (2017-04-12 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Solnej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.


 

(2017-04-12) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Tryb udzielenia zamówienia : postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
Rodzaj zamówienia: zamówienia na roboty budowlane
Rok: 2017
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Solnej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
Rodzaj dokumentu: specyfikacja istotnych warunków zamówienia

-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

 SIWZ ul. Solna.pdf
 zał. nr 1 - PFU- Solna.zip
 zał. nr 2 - wzór ośw. o spełnieniu warunków.pdf
 zał. nr 3 - wzór wykazu ośw. i dok. z pkt 8 SIWZ.pdf
 zał. nr 4 - wzór ośw. o powiązaniach kapitałowych.pdf
 zał. nr 5 - formularz ofertowy i zał. do oferty.pdf
 zał. nr 6 - wzór umowy Solna.pdf
Ukryj rejestr zmian
REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: (2017-04-12) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Wprowadził do BIP: ZDM - Czarnecki Paweł 
Data udostępnienia w BIP: 2017-04-12 
Wytworzył informację: Paweł Czarnecki 
Ostatnio modyfikował: ZDM - Czarnecki Paweł 
Data modyfikacji: 2017-04-12 
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie