Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Strona główna  >> Zamówienia Publiczne >> zakończone >> 2017 >> (2017-03-16 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Wesołej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.


 

(2017-03-29) Odpowiedzi na zapytania

 

Tryb udzielenia zamówienia : postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
Rodzaj zamówienia: zamówienia na roboty budowlane
Rok: 2017
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Wesołej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
Rodzaj dokumentu: odpowiedzi na zapytania

-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

DOTYCZY: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Wesołej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.


Uprzejmie informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania:

1. Czy Zamawiający posiada zgodę Konserwatora Zabytków na prowadzenie robót sprzętem ciężkim na terenie objętym nadzorem konserwatorskim? Na skrzyżowaniu przy posesji 2e znajdują się przejścia podziemne – niezasypane piwnice – które mogą ulec zniszczeniu w trakcie prowadzonych robót.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, iż posiada zgodę Miejskiego Konserwatora Zabytków w Lublinie na prowadzenie robót budowlanych na ul. Wesołej. W przypadku zinwentaryzowania na skrzyżowaniu przy posesji 2e przejść podziemnych (piwnic) na etapie opracowywania dokumentacji projektowej, Zamawiający dopuszcza wykonanie w tym miejscu nawierzchni z asfaltu lanego MA 8 35/50 (bez użycia ciężkiego sprzętu).


Zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Ukryj rejestr zmian
REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: (2017-03-29) Odpowiedzi na zapytania  
Wprowadził do BIP: ZDM - Czarnecki Paweł 
Data udostępnienia w BIP: 2017-03-29 
Wytworzył informację: Paweł Czarnecki 
Ostatnio modyfikował: ZDM - Czarnecki Paweł 
Data modyfikacji: 2017-03-29 
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie