Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Strona główna  >> Zamówienia Publiczne >> zakończone >> 2017 >> (2017-03-23 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Godebskiego w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego


 

(2017-03-23) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Tryb udzielenia zamówienia : postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
Rodzaj zamówienia: zamówienia na roboty budowlane
Rok: 2017
Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Godebskiego w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Rodzaj dokumentu: specyfikacja istotnych warunków zamówienia

-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf
 zał. nr 1 - PFU.zip
 zał. nr 2 - wzór ośw. o spełnieniu warunków.pdf
 zał. nr 3 - wzór wykazu ośw. i dok. (warunki) z pkt 8 SIWZ.pdf
 zał. nr 4 - wzór ośw. o powiązaniach kapitałowych.pdf
 zał. nr 5 - formularz ofertowy i zał. do oferty.pdf
 zał. nr 6 - wzór umowy.pdf
 wybrane załączniki w wersji edytowalnej.zip
Ukryj rejestr zmian
REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: (2017-03-23) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Wprowadził do BIP: ZDM - Kudła Łukasz 
Data udostępnienia w BIP: 2017-03-23 
Wytworzył informację: Kudła Łukasz 
Ostatnio modyfikował: ZDM - Kudła Łukasz 
Data modyfikacji: 2017-03-23 
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie