Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Strona główna  >> Zamówienia Publiczne >> zakończone >> 2014 >> (2014-06-10 Usługa) Przetarg nieograniczony na wykonanie projektu organizacji ruchu dla ulic administrowanych przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie wraz z dostawą oprogramowania do projektowania oznakowania


 

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

Tryb udzielenia zamówienia : postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
Rodzaj zamówienia: zamówienia na usługi
Rok: 2014
Przedmiot zamówienia: Wykonanie projektu organizacji ruchu dla ulic administrowanych przez Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie wraz z dostawą oprogramowania do projektowania oznakowania
Rodzaj dokumentu: specyfikacja istotnych warunków zamówienia

-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

 SIWZ.pdf
 zał. 1 - opis przedmiotu zamówienia.pdf
 zał. 1a - wydruk z przewidzianego do przekazania zasobu.pdf
 zał. 1b - wydruk z przewidzianego do przekazania zasobu.pdf
 zał. 1c - wydruk z przewidzianego do przekazania zasobu.pdf
 zał. 1d - wydruk z przewidzianego do przekazania zasobu.pdf
 zał. 2 - wzór ośw. o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.pdf
 zał. 3 - wzór wykazu usług.pdf
 zał. 4 - wzór ośw. o braku podstaw do wykluczenia.pdf
 zał. 5 - wzór informacji o powiązaniach kapitałowych.pdf
 zał. 6 - wzór formularza ofertowego.pdf
 zał. 7 - wzór ośw. o podwykonawcach.pdf
 zał. 8 - wykaz oferowanego sprzętu.pdf
 zał. 9 - wzór umowy.pdf
 wybrane załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej.zip
Ukryj rejestr zmian
REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 
Wprowadził do BIP: ZDM - Charachajczuk Agnieszka 
Data udostępnienia w BIP: 2014-06-10 
Wytworzył informację: Charachajczuk Agnieszka 
Ostatnio modyfikował: ZDM - Charachajczuk Agnieszka 
Data modyfikacji: 2014-06-10 
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie