Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Strona główna  >> Zamówienia Publiczne >> zakończone >> 2017


 
 (2017-02-17 Usługa) Przetarg nieograniczony na likwidację dzikich wysypisk w pasach drogowych na terenie miasta Lublin
 (2017-02-20 Dostawa) Przetarg nieograniczony na Wytworzenie i dostarczenie sadzonek roślin rabatowych oraz wytworzenie i dostarczenie obsadzanych w donicach, donicach wiszących, donicach na płotkach, skrzynkach balkonowych, donicach stojących czarnych i betonowych oraz konstrukcjach kwietnikowych sadzonek roślin, w okresie wiosenno – letnim 2017 r.
 (2017-03-03 Usługa) Przetarg nieograniczony na Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadań w ramach projektu „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz pełnienie nadzorów autorskich
 (2017-03-08 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Rucianej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 (2017-03-08 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Krężnickiej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 (2017-03-08 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Tymiankowej i ul. Tatarakowej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
 (2017-03-09 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na budowę przedłużenia ul. Kazimierza Jagiellończyka w Lublinie od skrzyżowania z ul. Zygmunta Augusta do północnej granicy działki nr 21/4; (od km 0+000,00 do km 0+077,40)
 (2017-03-10 Usluga) Przetarg nieograniczony na: Zadanie I - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę ul. Bliskiej i przebudowę/rozbudowę odcinka ul. Wojciechowskiej w Lublinie oraz pełnienie nadzorów autorskich; Zadanie II - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy i przebudowy sieci wodociągowej z odgałęzieniami oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ul. Bliskiej w Lublinie.
 (2017-03-16 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Wesołej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
 (2017-03-17 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie
 (2017-03-20 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i przebudowę ulicy Północnej w Lublinie na odcinku od ul. Szymańskiego do posesji Północna 127 wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 (2017-03-21 Dostawa) Przetarg nieograniczony na Wytworzenie i dostarczenie sadzonek roślin rabatowych oraz wytworzenie i dostarczenie obsadzanych w donicach, donicach wiszących, donicach na płotkach, skrzynkach balkonowych, donicach stojących czarnych i betonowych oraz konstrukcjach kwietnikowych sadzonek roślin, w okresie wiosenno – letnim 2017 r.
 (2017-03-23 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Godebskiego w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 (2017-03-23 Usługa) Przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Raszyńskiej w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Lazurową do wysokości posesji nr 63, budowę ulicy Tarninowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raszyńską do skrzyżowania z ulicą Feliksa Skubiszewskiego oraz budowy kolektora deszczowego do zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Bolesława Liszkowskiego i ul. Laskowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 (2017-04-03 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na przebudowę i budowę oświetlenia ulicy Gospodarczej i Hutniczej w Lublinie
 (2017-04-11 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na budowę drogi gminnej nr 106572L – ulicy Poziomkowej w Lublinie na odcinku od ulicy Nasturcjowej do ulicy Barwinkowej, wraz z oświetleniem drogowym, siecią kanalizacji deszczowej, siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego
 (2017-04-12 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Solnej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
 (2017-04-24 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Tymiankowej i ul. Tatarakowej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego: etap I ul. Tymiankowa.
 (2017-04-27 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Rucianej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 (2017-05-02 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na Zadanie II - przebudowa skrzyżowania ulic: Elsnera – Kompozytorów Polskich w Lublinie wraz z dostosowaniem dla potrzeb komunikacji miejskiej, realizowane w ramach projektu pn. „Niskoemisyjna sieć komunikacji zbiorowej dla północnej części LOF wraz z budową systemu biletu elektronicznego komunikacji aglomeracyjnej" planowanego do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.
 (2017-05-05 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie remontu chodników, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz zatok parkingowych na terenach miejskich w obrębie osiedla Błonie w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 (2017-05-08 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie remontu ulicy Grottgera w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 (2017-05-10 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Laury w Lublinie
 (2017-05-10 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Bohaterów Monte Cassino w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Krasińskiego do wysokości obiektu mostowego w ciągu ul. Armii Krajowej wraz z przebudową kładki nad ul. Bohaterów Monte Cassino oraz budową połączenia z planowaną ul. KDD – ul. Pielęgniarek realizowana na podstawie dokumentacji projektowej pn: „Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino w Lublinie od skrzyżowania z ul. Krasińskiego do skrzyżowania z ul. Zana oraz przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Bohaterów Monte Cassino (w rejonie skrzyżowania z ul. Armii Krajowej)”
 (2017-05-17 Usługa) Przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę/rozbudowę ulicy Wiejskiej w Lublinie oraz sprawowanie nadzorów autorskich.
 (2017-05-24 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na budowę drogi gminnej – ul. Emilii i Karola Wojtyłów w Lublinie, kilometraż 0+000,00 ÷ 0+156,65 wraz z budową ciągu pieszego na odcinku od ul. Bernarda Wapowskiego do ul. Nałkowskich oraz budowę oświetlenia drogowego i sieci kanalizacji deszczowej.
 (2017-05-24 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i przebudowę ulicy Radzyńskiej w Lublinie na odcinku od ul. Paganiniego do wysokości Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 (2017-06-02 Usługa) Przetarg nieograniczony na likwidację dzikich wysypisk w pasach drogowych na terenie miasta Lublin.
 (2017-06-08 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Bohaterów Monte Cassino w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Krasińskiego do wysokości obiektu mostowego w ciągu ul. Armii Krajowej wraz z przebudową kładki nad ul. Bohaterów Monte Cassino – Etap II – odcinek od skrzyżowania z ul. Armii Krajowej do skrzyżowania z ul. Zana, realizowana na podstawie dokumentacji projektowej pn.: „Przebudowa ulicy Bohaterów Monte Cassino w Lublinie od skrzyżowania z ul. Krasińskiego do skrzyżowania z ul. Zana oraz przebudowa kładki dla pieszych nad ul. Bohaterów Monte Cassino (w rejonie skrzyżowania z ul. Armii Krajowej)”
 (2017-06-14 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Szmaragdowej i ul. Bursztynowej w osiedlu Widok w Lublinie oraz pełnienie nadzorów autorskich.
 (2017-07-05 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie chodnika od ul. Zbożowej do ul. Świerkowej i ścieżki rowerowej łączącej osiedle Botanik z ul. Zbożową w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie