strona główna Urząd Miasta Lublin instrukcja obsługi BIP redakcja

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).

Prezydent, zastępcy, pełnomocnicy
Prezydent Miasta Lublin
Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin
Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Lublin
Doradcy Prezydenta Miasta Lublin
Sekretarz Miasta Lublin
Skarbnik Miasta Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Oświadczenia majątkowe
Ciała doradcze
Rady dzielnic
Struktura organizacyjna
Rada Miasta Lublin
Radni Rady Miasta Lublin
Kluby radnych RM Lublin
Komisje RM Lublin
Sesje RM Lublin
Plany pracy RM Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Okręgi wyborcze
Młodzieżowa Rada Miasta Lublin
Archiwum RM Lublin
Wybory ławników sądowych
Urząd Miasta Lublin
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Kontrole
Informacje o rejestrach, ewidencjach, archiwach
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Karty informacyjne UM
Dane demograficzne
Zgromadzenia publiczne
Elektroniczna Tablica Ogłoszeń
Prawo
Statut Miasta Lublin
Uchwały RM Lublin
Zarządzenia Prezydenta
Regulaminy
Akty prawa miejscowego
Inne
Wybory
Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
Finanse i majątek
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Budżet miasta
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Jawność finansów publicznych
Dług publiczny
Podatki i opłaty
Majątek Gminy
Wykaz jednostek objętych bilansem skonsolidowanym
Strategia i planowanie
Strategia rozwoju (plan działania)
Planowanie przestrzenne
Rewitalizacja
Ochrona środowiska
Ochrona przed hałasem
Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
Dostęp do informacji publicznej
Rejestr umów
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Dostęp do informacji nieopublikowanej w BIP
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Inne
Jednostki organizacyjne Miasta Lublin
Instytucje kultury
Jednostki budżetowe opieki społecznej i pracy
Jednostki budżetowe porządku publicznego
Pozostałe jednostki budżetowe
Spółki
Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe
Samorządowe zakłady budżetowe
Podmioty lecznicze
Żłobki
Nazwa dokumentu:Informacja o jednostce organizacyjnej samorządu terytorialnego - Urząd Miasta Lublin 
Utworzył:KP - Wiechnik Agnieszka 
Data utworzenia:2007-07-20 
Przygotował:Piasecka Anna 
Odpowiedzialny:Piasecka Anna 
Ostatnio modyfikował: IT - Piasecka Anna - Administrator 
Data modyfikacji:2015-03-19 
Wersja:46 

Data edycji Edytował Komentarz zmian
2015-03-19 IT - Piasecka Anna - Administrator Zmiana treści dokumentu: korekta linkowania dla godzin pracy
2012-07-09 IT - Piasecka Anna - Administrator Zmiana treści dokumentu: zmiana sposobu wyświetlania struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Lublin
2011-08-08 IT - Piasecka Anna - Administrator Zmiana treści dokumentu: dodanie linkowania do podstrony dot. ESP pod obrazek graficzny ePUAP
2011-04-08 IT - Kwaśniewski Bartłomiej Zmiana treści dokumentu
2011-04-08 IT - Piasecka Anna - Administrator Zmiana treści dokumentu: dodanie linku do dokumentu pt. "Spis pracowników Urzędu Miasta Lublin"
2011-03-31 IT - Piasecka Anna - Administrator Zmiana treści dokumentu: utworzenie dok. "Godziny pracy i przyjęć interesantów Urzędu Miasta Lublin", na podstawie emaila od p. A.Kańtoch z KP z dnia 31.03.2011
2011-03-01 IT - Piasecka Anna - Administrator Zmiana treści dokumentu: wyłączenie spisu pracowników na czas aktualizacji w związku ze zmianami w strukturze organizacyjnej Urzędu Miasta Lublin (na podstawie zarządzenia 100/2011)
2011-02-11 IT - Piasecka Anna - Administrator Zmiana treści dokumentu: korekta informacji dot. godzin pracy urzędu
2010-12-27 IT - Piasecka Anna - Administrator Zmiana treści dokumentu: dodanie informacji o stronach www UM
2010-12-22 IT - Piasecka Anna - Administrator Zmiana treści dokumentu: korekta sposobu wyświetlania informacji
2010-12-09 IT - Piasecka Anna - Administrator Zmiana treści dokumentu: korekta w opisie pól REGON i NIP
2010-12-09 IT - Piasecka Anna - Administrator Zmiana treści dokumentu: korekta informacji, na podstawie emaila od p. Sylwestra Śliwińskiego z BK z dnia 9.12.2010
2010-12-03 Administrator COIG Zmiana treści dokumentu
2010-12-03 Administrator COIG Zmiana treści dokumentu
2010-12-03 Administrator COIG Zmiana treści dokumentu
2010-12-03 Administrator COIG Zmiana treści dokumentu
2010-12-01 IT - Piasecka Anna - Administrator Zmiana treści dokumentu: aktualizacja układu prezentowania danych
2010-12-01 IT - Piasecka Anna - Administrator Zmiana treści dokumentu: aktualizacja układu prezentowania danych
2010-11-30 IT - Piasecka Anna - Administrator Zmiana treści dokumentu: aktualizacja układu prezentowania danych
2010-02-25 IT - Piasecka Anna - Administrator Zmiana treści dokumentu: aktualizacja pliku "Dane telefoniczne Urzędu Miasta Lublin.pdf", dodanie wydziału PL

2 3 »

Powrót »
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.