strona główna Urząd Miasta Lublin instrukcja obsługi BIP redakcja

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).

Prezydent, zastępcy, pełnomocnicy
Prezydent Miasta Lublin
Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin
Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Lublin
Doradcy Prezydenta Miasta Lublin
Sekretarz Miasta Lublin
Skarbnik Miasta Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Oświadczenia majątkowe
Ciała doradcze
Rady dzielnic
Struktura organizacyjna
Rada Miasta Lublin
Radni Rady Miasta Lublin
Kluby radnych RM Lublin
Komisje RM Lublin
Sesje RM Lublin
Plany pracy RM Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Okręgi wyborcze
Młodzieżowa Rada Miasta Lublin
Archiwum RM Lublin
Wybory ławników sądowych
Urząd Miasta Lublin
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Kontrole
Informacje o rejestrach, ewidencjach, archiwach
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Karty informacyjne UM
Dane demograficzne
Zgromadzenia publiczne
Elektroniczna Tablica Ogłoszeń
Prawo
Statut Miasta Lublin
Uchwały RM Lublin
Zarządzenia Prezydenta
Regulaminy
Akty prawa miejscowego
Inne
Wybory
Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
Finanse i majątek
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Budżet miasta
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Jawność finansów publicznych
Dług publiczny
Podatki i opłaty
Majątek Gminy
Wykaz jednostek objętych bilansem skonsolidowanym
Strategia i planowanie
Strategia rozwoju (plan działania)
Planowanie przestrzenne
Rewitalizacja
Ochrona środowiska
Ochrona przed hałasem
Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
Dostęp do informacji publicznej
Rejestr umów
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Dostęp do informacji nieopublikowanej w BIP
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Inne
Jednostki organizacyjne Miasta Lublin
Instytucje kultury
Jednostki budżetowe opieki społecznej i pracy
Jednostki budżetowe porządku publicznego
Pozostałe jednostki budżetowe
Spółki
Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe
Samorządowe zakłady budżetowe
Podmioty lecznicze
Żłobki

Regulaminy

Regulamin Pracy Urzędu Miasta Lublin
18-06-2012


Tekst jednolity:
PZ_2012_6_50_ Regulamin Pracy Urzędu Miasta Lublin - tekst jednolity (Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 grudnia 2016 r.).pdf
PZ_2012_6_50_Załącznik_nr_1_Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z Regulaminem Pracy Urzędu Miasta Lublin.pdf
PZ_2012_6_50_Załącznik_nr_2_Karta obiegowa (nawiązanie stosunku pracy).pdf
PZ_2012_6_50_Załącznik_nr_3_Karta obiegowa (ustanie stosunku pracy).pdf
PZ_2012_6_50_Załącznik_nr_3a_Polecenie wykonania pracy w godzinach nadliczbowych.pdf
PZ_2012_6_50_Załącznik_nr_3b_Książka ewidencji wyjść w godzinach pracy.pdf
PZ_2012_6_50_Załącznik_nr_3c_Książka ewidencji wydawania kluczy.pdf
PZ_2012_6_50_Załącznik_nr_4_Karta ewidencji miesięcznej czasu pracy.pdf
PZ_2012_6_50_Załącznik_nr_5_Karta ewidencji rocznej czasu pracy.pdf
PZ_2012_6_50_Załącznik_nr_6_Wniosek o udzielenie urlopu.pdf
PZ_2012_6_50_Załącznik_nr_7_Tabela norm przydziału środków ochrony indywidualnej. odzieży i obuwia roboczego.pdf
PZ_2012_6_50_Załącznik_nr_8_Karta ewidencyjna przydziału środków ochony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego.pdf
PZ_2012_6_50_Załącznik_nr_9_Klasyfikacja stanowisk pracy.pdf
PZ_2012_6_50_Załącznik_nr_9a_Wniosek o udzielenia zwolnienia od pracy w związku z wychowywaniem dziecka do lat 14.pdf
PZ_2012_6_50_Załącznik_nr_10_Oświadczenie.pdf

Zarządzenia:
Zarządzenie nr 50/6/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Lublin
Zarządzenie nr 25/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 50/6/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Lublin
Zarządzenie nr 37/12/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 17 grudnia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 50/6/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Lublin
Zarządzenie nr 20/5/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 7 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 50/6/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Lublin
Zarządzenie nr 85/7/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 lipca 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 50/6/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Lublin
Zarządzenie nr 19/12/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 50/6/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Lublin
Zarządzenie nr 54/1/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 50/6/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Lublin
Zarządzenie nr 30/8/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 sierpnia 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 50/6/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Lublin
Zarządzenie nr 29/11/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 listopada 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 50/6/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta Lublin

Ukryj rejestr zmian
Nazwa informacji: Regulamin Pracy Urzędu Miasta Lublin
Wprowadził do BIP: IT - Piasecka Anna - Administrator
Data udostępnienia w BIP: 2008-11-03
Wytworzył informację: Piasecka Anna - Administrator
Ostatnio modyfikował: OR - Kowal Monika
Data modyfikacji: 2016-12-07
Status: Informacja aktualna
Statystyki »  Szczegóły »
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.