strona główna Urząd Miasta Lublin instrukcja obsługi BIP redakcja

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).

Prezydent, zastępcy, pełnomocnicy
Prezydent Miasta Lublin
Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin
Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Lublin
Doradcy Prezydenta Miasta Lublin
Sekretarz Miasta Lublin
Skarbnik Miasta Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Oświadczenia majątkowe
Ciała doradcze
Rady dzielnic
Struktura organizacyjna
Rada Miasta Lublin
Radni Rady Miasta Lublin
Kluby radnych RM Lublin
Komisje RM Lublin
Sesje RM Lublin
Plany pracy RM Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Okręgi wyborcze
Młodzieżowa Rada Miasta Lublin
Archiwum RM Lublin
Wybory ławników sądowych
Urząd Miasta Lublin
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Kontrole
Informacje o rejestrach, ewidencjach, archiwach
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Karty informacyjne UM
Dane demograficzne
Zgromadzenia publiczne
Elektroniczna Tablica Ogłoszeń
Prawo
Statut Miasta Lublin
Uchwały RM Lublin
Zarządzenia Prezydenta
Regulaminy
Akty prawa miejscowego
Inne
Wybory
Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
Finanse i majątek
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Budżet miasta
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Jawność finansów publicznych
Dług publiczny
Podatki i opłaty
Majątek Gminy
Wykaz jednostek objętych bilansem skonsolidowanym
Strategia i planowanie
Strategia rozwoju (plan działania)
Planowanie przestrzenne
Rewitalizacja
Ochrona środowiska
Ochrona przed hałasem
Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
Dostęp do informacji publicznej
Rejestr umów
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Dostęp do informacji nieopublikowanej w BIP
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Inne
Jednostki organizacyjne Miasta Lublin
Instytucje kultury
Jednostki budżetowe opieki społecznej i pracy
Jednostki budżetowe porządku publicznego
Pozostałe jednostki budżetowe
Spółki
Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe
Samorządowe zakłady budżetowe
Podmioty lecznicze
Żłobki

Regulaminy

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Lublin
12-04-2012


Tekst jednolity Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin
PZ_2011_100_Regulamin Organizacyjny UM_j.t.pdf
PZ_2011_100_struktura organizacyjna UM_j.t.pdf
PZ_2015_9_28 z dnia 9 września 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 100_2011.pdf
PZ_2015_12_59 z dnia 31 grudnia 2015 r..pdf
PZ_2015_12_59_załącznik schemat graficzny struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Lublin.pdf
PZ_2016_1_60 z dnia 29 stycznia 2016 r..pdf
PZ_2016_4_66 z dnia 29 kwietnia 2016 r..pdf
PZ_2016_12_97 z dnia 30 grudnia 2016 r..pdf
PZ_2016_12_97_załącznik_Schemat graficzny wewnętrznej struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Lublin.pdf
PZ_2017_2_90 z dnia 28 lutego 2017 r..pdf
PZ_2017_2_90_załącznik_Schemat graficzny wewnętrznej struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Lublin.pdf
PZ_2017_3_138 z dnia 30 marca 2017 r..pdf
PZ_2017_3_138_załącznik_Schemat graficzny wewnętrznej struktury organizacyjnej Urzędu Miasta Lublin.pdf
PZ_2017_5_127 z dnia 31 maja 2017 r..pdf

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Lublin
Zarządzenie nr 127/5/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 maja 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin
Zarządzenie nr 138/3/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin
Zarządzenie nr 90/2/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 lutego 2017 r. zmieniające zarządzenie nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin
Zarządzenie nr 97/12/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 grudnia 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin
Zarządzenie nr 66/4/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 kwietnia 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin
Zarządzenie nr 60/1/2016 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 stycznia 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin
Zarządzenie nr 59/12/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin
Zarządzenie nr 28/9/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 9 września 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin
Zarządzenie nr 95/5/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 maja 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin
Zarządzenie nr 86/3/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 marca 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin
Zarządzenie nr 140/2/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 lutego 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin
Zarządzenie nr 39/1/2015 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin
Zarządzenie nr 57/8/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 27 sierpnia 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin
Zarządzenie nr 41/2/2014 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 lutego 2014 r. zmieniające zarządzenie nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin
Zarządzenie nr 55/12/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 grudnia 2013 r. r. zmieniające zarządzenie nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin
Zarządzenie nr 1/10/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 października 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin
Zarządzenie nr 53/4/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin
Zarządzenie nr 28/3/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 12 marca 2013 r. zmieniające zarządzenie nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin
Zarządzenie nr 105/7/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie nr 100/2011Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin
Zarządzenie nr 1012/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 października 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin
Zarządzenie nr 980/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 września 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin
Zarządzenie nr 610/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 czerwca 2011 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin
Zarządzenie nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin

Dokumenty archiwalne:
Zarządzenie nr 669/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 września 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin
Zarządzenie nr 595/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 sierpnia 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin
Zarządzenie nr 126/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 lutego 2009 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin
Zarządzenie nr 576/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 sierpnia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin
Zarządzenie Nr 300/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 15 maja 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin
Zarządzenie Nr 60/2008 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 stycznia 2008 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin
Zarządzenie nr 803/2007 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 12 października 2007 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 344/2007 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin
Zarządzenie Nr 344/2007 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin

Ukryj rejestr zmian
Nazwa informacji: Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta Lublin
Wprowadził do BIP: IT - Piasecka Anna - Administrator
Data udostępnienia w BIP: 2008-11-03
Wytworzył informację: Piasecka Anna - Administrator
Ostatnio modyfikował: OR - Poleszak-Brodziak Agnieszka
Data modyfikacji: 2017-06-01
Status: Informacja aktualna
Statystyki »  Szczegóły »
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.