strona główna Urząd Miasta Lublin instrukcja obsługi BIP redakcja

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).

Prezydent, zastępcy, pełnomocnicy
Prezydent Miasta Lublin
Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin
Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Lublin
Doradcy Prezydenta Miasta Lublin
Sekretarz Miasta Lublin
Skarbnik Miasta Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Oświadczenia majątkowe
Ciała doradcze
Rady dzielnic
Struktura organizacyjna
Rada Miasta Lublin
Radni Rady Miasta Lublin
Kluby radnych RM Lublin
Komisje RM Lublin
Sesje RM Lublin
Plany pracy RM Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Okręgi wyborcze
Młodzieżowa Rada Miasta Lublin
Archiwum RM Lublin
Wybory ławników sądowych
Urząd Miasta Lublin
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Kontrole
Informacje o rejestrach, ewidencjach, archiwach
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Karty informacyjne UM
Dane demograficzne
Zgromadzenia publiczne
Elektroniczna Tablica Ogłoszeń
Prawo
Statut Miasta Lublin
Uchwały RM Lublin
Zarządzenia Prezydenta
Regulaminy
Akty prawa miejscowego
Inne
Wybory
Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
Finanse i majątek
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Budżet miasta
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Jawność finansów publicznych
Dług publiczny
Podatki i opłaty
Majątek Gminy
Wykaz jednostek objętych bilansem skonsolidowanym
Strategia i planowanie
Strategia rozwoju (plan działania)
Planowanie przestrzenne
Rewitalizacja
Ochrona środowiska
Ochrona przed hałasem
Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
Dostęp do informacji publicznej
Rejestr umów
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Dostęp do informacji nieopublikowanej w BIP
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Inne
Jednostki organizacyjne Miasta Lublin
Instytucje kultury
Jednostki budżetowe opieki społecznej i pracy
Jednostki budżetowe porządku publicznego
Pozostałe jednostki budżetowe
Spółki
Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe
Samorządowe zakłady budżetowe
Podmioty lecznicze
Żłobki

 Skarbnik Miasta

Irena Szumlak
Skarbnik Miasta Lublin


e-mail: skarbnik@lublin.eu
telefon: 81 466 1300
telefon:
adres: ul. Wieniawska 14, 20-071 Lublin
klub:
www:Irena Szumlak powołana na stanowisko Skarbnika Miasta Uchwałą Rady Miejskiej w Lublinie w dniu 20 grudnia 1990 roku. Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne oraz studia podyplomowe z zakresu finansów publicznych.

Od ponad 30 lat związana z pracą w finansach publicznych w administracji rządowej i samorządowej.

Uczestniczy w pracach Komisji ds. Finansów Publicznych Unii Metropolii Polskich. Współpracuje ze Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce, z Wyższą Szkołą Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie oraz z Wyższą Szkołą Ekonomii i Innowacji w Lublinie.

Skarbnik Miasta jest głównym księgowym budżetu Miasta Lublin.

Do zadań Skarbnika Miasta należy w szczególności:
  • kontrasygnata wszystkich czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych;
  • organizacja i nadzór nad bieżącą obsługą finansową Miasta;
  • uczestnictwo w tworzeniu programów rozwoju Miasta w zakresie ich finansowania;
  • koordynacja i nadzór nad opracowywaniem projektu budżetu Miasta, sporządzaniem sprawozdań finansowych i budżetowych oraz nad opracowywaniem wieloletniej prognozy finansowej;
  • organizacja i nadzór nad księgowością budżetową i gospodarką finansową;
  • nadzór nad realizacją dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów Miasta;
  • nadzór nad procesem obiegu dowodów księgowych;
  • nadzór nad sprawami dotyczącymi podatków i opłat lokalnych.
Skarbnik Miasta kieruje Departamentem Finansów.


Uchwała nr IX/73/90 Rady Miejskiej w Lublinie z 20 grudnia 1990 r. w sprawie powołania na stanowisko Skarbnika MiastaUkryj rejestr zmian
Nazwa informacji: Irena Szumlak - Skarbnik Miasta
Wprowadził do BIP: KP - Wiechnik Agnieszka
Data udostępnienia w BIP: 2007-08-03
Wytworzył informację: KP - Wiechnik Agnieszka
Ostatnio modyfikował: IT - Wałachowska Magdalena
Data modyfikacji: 2017-07-19
Status: Informacja aktualna
Statystyki »  Szczegóły »
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.