strona główna Urząd Miasta Lublin instrukcja obsługi BIP redakcja

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).

Prezydent, zastępcy, pełnomocnicy
Prezydent Miasta Lublin
Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin
Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Lublin
Doradcy Prezydenta Miasta Lublin
Sekretarz Miasta Lublin
Skarbnik Miasta Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Oświadczenia majątkowe
Ciała doradcze
Rady dzielnic
Struktura organizacyjna
Rada Miasta Lublin
Radni Rady Miasta Lublin
Kluby radnych RM Lublin
Komisje RM Lublin
Sesje RM Lublin
Plany pracy RM Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Okręgi wyborcze
Młodzieżowa Rada Miasta Lublin
Archiwum RM Lublin
Wybory ławników sądowych
Urząd Miasta Lublin
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Kontrole
Informacje o rejestrach, ewidencjach, archiwach
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Karty informacyjne UM
Dane demograficzne
Zgromadzenia publiczne
Elektroniczna Tablica Ogłoszeń
Prawo
Statut Miasta Lublin
Uchwały RM Lublin
Zarządzenia Prezydenta
Regulaminy
Akty prawa miejscowego
Inne
Wybory
Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
Finanse i majątek
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Budżet miasta
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Jawność finansów publicznych
Dług publiczny
Podatki i opłaty
Majątek Gminy
Wykaz jednostek objętych bilansem skonsolidowanym
Strategia i planowanie
Strategia rozwoju (plan działania)
Planowanie przestrzenne
Rewitalizacja
Ochrona środowiska
Ochrona przed hałasem
Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
Dostęp do informacji publicznej
Rejestr umów
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Dostęp do informacji nieopublikowanej w BIP
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Inne
Jednostki organizacyjne Miasta Lublin
Instytucje kultury
Jednostki budżetowe opieki społecznej i pracy
Jednostki budżetowe porządku publicznego
Pozostałe jednostki budżetowe
Spółki
Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe
Samorządowe zakłady budżetowe
Podmioty lecznicze
Żłobki

Uchwała Nr 1641/LIII/2002 z dnia 29 sierpnia 2002 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina - część I (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego nr 2002.124.2670 z dnia 2002.10.24)

Treść uchwały

urm_1641_LIII_2002.pdf
urm_1641_LIII_2002 - obszar zach - zał.1 Uklad sekcji-2000-cz-1.jpg
urm_1641_LIII_2002 - obszar zach - zał.1 10-108-01.tif
urm_1641_LIII_2002 - obszar zach - zał.1 110-100-05.tif
urm_1641_LIII_2002 - obszar zach - zał.1 110-100-10.tif
urm_1641_LIII_2002 - obszar zach - zał.1 110-108-02.tif
urm_1641_LIII_2002 - obszar zach - zał.1 110-108-03.tif
urm_1641_LIII_2002 - obszar zach - zał.1 110-108-06.tif
urm_1641_LIII_2002 - obszar zach - zał.1 110-108-07.tif
urm_1641_LIII_2002 - obszar zach - zał.1 110-108-08.tif
urm_1641_LIII_2002 - obszar zach - zał.1 115-100-20.tif
urm_1641_LIII_2002 - obszar zach - zał.1 115-100-25.tif
urm_1641_LIII_2002 - obszar zach - zał.1 115-108-06.tif
urm_1641_LIII_2002 - obszar zach - zał.1 115-108-07.tif
urm_1641_LIII_2002 - obszar zach - zał.1 115-108-08.tif
urm_1641_LIII_2002 - obszar zach - zał.1 115-108-11.tif
urm_1641_LIII_2002 - obszar zach - zał.1 115-108-12.tif
urm_1641_LIII_2002 - obszar zach - zał.1 115-108-13.tif
urm_1641_LIII_2002 - obszar zach - zał.1 115-108-16.tif
urm_1641_LIII_2002 - obszar zach - zał.1 115-108-17.tif
urm_1641_LIII_2002 - obszar zach - zał.1 115-108-18.tif
urm_1641_LIII_2002 - obszar zach - zał.1 115-108-21.tif
urm_1641_LIII_2002 - obszar zach - zał.1 115-108-22.tif
urm_1641_LIII_2002 - obszar zach - zał.1 115-108-23.tif
urm_1641_LIII_2002 - obszar zach - zał.1 S1.tif
urm_1641_LIII_2002 - obszar zach - zał.1 S2.tif
urm_1641_LIII_2002 - obszar zach - zał. 2-Funkcje-ZACHOD.jpg
urm_1641_LIII_2002 - obszar zach - zał. 3-Strefy-ZACHOD.jpg
urm_1641_LIII_2002 - obszar zach - zał.4-Infra-ZACHOD.jpg
urm_1641_LIII_2002 - obszar pn-wsch - zał.1 115-108-05.tif
urm_1641_LIII_2002 - obszar pn-wsch - zał.1 115-116-06.tif
urm_1641_LIII_2002 - obszar pn-wsch - zał.1 115-108-10.tif
urm_1641_LIII_2002 - obszar pn-wsch - zał.1 115-108-15.tif
urm_1641_LIII_2002 - obszar pn-wsch - zał.1 115-108-20.tif
urm_1641_LIII_2002 - obszar pn-wsch - zał.1 115-116-01.tif
urm_1641_LIII_2002 - obszar pn-wsch - zał.1 115-116-02.tif
urm_1641_LIII_2002 - obszar pn-wsch - zał.1 115-116-07.tif
urm_1641_LIII_2002 - obszar pn-wsch - zał.1 115-116-11.tif
urm_1641_LIII_2002 - obszar pn-wsch - zał.1 115-116-12.tif
urm_1641_LIII_2002 - obszar pn-wsch - zał.1 115-116-16.tif
urm_1641_LIII_2002 - obszar pn-wsch - zał.1 115-116-17.tif
urm_1641_LIII_2002 - obszar pn-wsch - zał.1 115-116-21.tif
urm_1641_LIII_2002 - obszar pn-wsch - zał. 2 Funkcje-RUDNIK.jpg
urm_1641_LIII_2002 - obszar pn-wsch - zał.3 Strefy-RUDNIK.jpg
urm_1641_LIII_2002 - obszar pn-wsch - zał.4 Infra-RUDNIK.jpg

Lista uchwał zmieniających:
Uchwała nr 185/VIII/2003 Rady Miasta Lublin z dnia 25.06.2003 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów oznaczonych numerami: I/3, I/12, I/19 w granicach jak na załącznikach graficznych miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina – część I przyjętego uchwałą Nr 1641/LIII/2002 Rady Miejskiej w Lublinie dnia 29 sierpnia 2002 r.
Uchwała nr 413/XIX/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 20 maja 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów oznaczonych numerami: I/4, I/5, I/7, I/8, I/10, I/13, I/14, I/16, I/22 w granicach, jak na załącznikach graficznych, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina, część I przyjętego uchwałą Nr 1641/LIII/2002 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 29 sierpnia 2002 r. (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego nr 2004.126.1883 z dnia 2004.07.28)
Uchwała nr 1113/XLVI/2006 Rady Miasta Lublin z dnia 19 października 2006 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina, część I - obszar zachodni.
Uchwała nr 91/VIII/2007 Rady Miasta Lublin z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina, część I – obszar północno-wschodni
Uchwała nr 406/XIX/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin, część I - obszar północno-wschodni teren w rejonie ulicy Kosynierów (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego Nr 2012.1422 z dnia 2012-04-19)
Uchwała nr 811/XXXII/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 27 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin część I - obszar zachodni w rejonie ulic: al. Kraśnicka, Nałęczowska i Wojciechowska (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego 2013.3599 z dnia 2013.07.26)
Uchwała nr 886/XXXIV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część I w rejonie ulic: Cyprysowa - Bluszczowa (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego 2013.4905 z dnia 2013.11.28)
Uchwała nr 888/XXXIV/2013 Rady Miasta Lublin z dnia 17 października 2013 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin część I, obszar zachodni - część „A” Rogatka Warszawska (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego 2013.4906 z dnia 2013.11.28)
Uchwała nr 217/VIII/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część I w obszarze położonym pomiędzy ulicami Konrada Bielskiego, Bolesława Sekutowicza, Ignacego Czumy
Uchwała nr 530/XX/2016 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część I - obszar północno-wschodni dla terenu położonego w rejonie ulic: Nasturcjowa, Narcyzowa, Orzechowa i Trześniowska
Uchwała nr 708/XXVIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 30 marca 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin - część I w rejonie ulicy Majerankowej
Uchwała nr 860/XXXIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 12 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I obszar północno-wschodni dla obszarów: A – położonego w rejonie ulic Goździkowej i Kosynierów, G - położonego w rejonie ulicy Jagodowej, I – położonego w rejonie ulicy Brzozowej
Uchwała nr 861/XXXIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 12 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I obszar północno-wschodni dla obszarów: C – położonego w rejonie ulicy Konwaliowej i Dożynkowej oraz D - położonego w rejonie ulic Dożynkowej i Narcyzowej
Uchwała nr 862/XXXIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 12 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I obszar północno-wschodni dla obszarów: L – położonego w rejonie ul. Magnoliowej oraz S - położonego w rejonie Al. W. Andersa i ul. M. Koryznowej
Uchwała nr 863/XXXIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 12 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I obszar północno-wschodni dla obszarów: M – położonego w rejonie ulicy Mariańskiej, N - położonego w rejonie ulicy J. Pankiewicza, O – położonego w rejonie ulicy M. Koryznowej i J. Pankiewicza, dla obszaru P – położonego w rejonie ulicy Narcyzowej
Uchwała nr 864/XXXIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 12 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I obszar północno-wschodni dla obszarów: H – położonego w rejonie ulicy Nagietkowej oraz F - położonego w rejonie ulicy Bluszczowej
Uchwała nr 865/XXXIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 12 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I obszar północno-wschodni dla obszarów: B – położonego w rejonie Al. Spółdzielczości Pracy oraz E - położonego w rejonie ulic Dożynkowej i K. Bielskiego
Uchwała nr 866/XXXIII/2017 Rady Miasta Lublin z dnia 12 października 2017 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin – część I obszar północno-wschodni dla obszarów: J – położonego w rejonie ulicy Ustronie, K - położonego w rejonie ulic Trześniowskiej i Kminkowej, R – położonego w rejonie ulicy Z. Zagrobskiej

Ukryj rejestr zmian
Nazwa informacji: Uchwała Nr 1641/LIII/2002 z dnia 29 sierpnia 2002 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublina - część I (Dz. Urz. Województwa Lubelskiego nr 2002.124.2670 z dnia 2002.10.24)
Wprowadził do BIP:
Data udostępnienia w BIP: 2002-08-29
Wytworzył informację: Kulińska Agata
Ostatnio modyfikował: BRM - Bielaszewski Sebastian
Data modyfikacji: 2017-10-19
Status: Informacja aktualna
Statystyki »  Szczegóły »
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.