strona główna Urząd Miasta Lublin instrukcja obsługi BIP redakcja

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).

Prezydent, zastępcy, pełnomocnicy
Prezydent Miasta Lublin
Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin
Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Lublin
Doradcy Prezydenta Miasta Lublin
Sekretarz Miasta Lublin
Skarbnik Miasta Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Oświadczenia majątkowe
Ciała doradcze
Rady dzielnic
Struktura organizacyjna
Rada Miasta Lublin
Radni Rady Miasta Lublin
Kluby radnych RM Lublin
Komisje RM Lublin
Sesje RM Lublin
Plany pracy RM Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Okręgi wyborcze
Młodzieżowa Rada Miasta Lublin
Archiwum RM Lublin
Wybory ławników sądowych
Urząd Miasta Lublin
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Kontrole
Informacje o rejestrach, ewidencjach, archiwach
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Karty informacyjne UM
Dane demograficzne
Zgromadzenia publiczne
Elektroniczna Tablica Ogłoszeń
Prawo
Statut Miasta Lublin
Uchwały RM Lublin
Zarządzenia Prezydenta
Regulaminy
Akty prawa miejscowego
Inne
Wybory
Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
Finanse i majątek
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Budżet miasta
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Jawność finansów publicznych
Dług publiczny
Podatki i opłaty
Majątek Gminy
Wykaz jednostek objętych bilansem skonsolidowanym
Strategia i planowanie
Strategia rozwoju (plan działania)
Planowanie przestrzenne
Rewitalizacja
Ochrona środowiska
Ochrona przed hałasem
Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
Dostęp do informacji publicznej
Rejestr umów
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Dostęp do informacji nieopublikowanej w BIP
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Inne
Jednostki organizacyjne Miasta Lublin
Instytucje kultury
Jednostki budżetowe opieki społecznej i pracy
Jednostki budżetowe porządku publicznego
Pozostałe jednostki budżetowe
Spółki
Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe
Samorządowe zakłady budżetowe
Podmioty lecznicze
Żłobki

Uchwała nr 990/XXXIX/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów

Kadencja: VI Kadencja Rady Miasta (2010-2014)
Data uchwalenia/zatwierdzenia: 13-03-2014
Data uchylenia:
Wchodzi w życie: 01-09-2014
Obowiązuje do: 31-08-2015
Rodzaj dokumentu: uchwała
Status dokumentu: obowiązujące
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego:
http://edziennik.lublin.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2014&poz=1322

Uchwała odwołująca:
Uchwała nr 163/VI/2015 Rady Miasta Lublin z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów
Lista uchwał odwoływanych:
Lista uchwał zmienionych:
Uchwała nr 380/XVII/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów.
Uchwała nr 1027/XLI/2010 z dnia 22.04.2010 w sprawie zmiany uchwały nr 380/XVII/2004 Rady Miasta Lublin z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów


Dokument:
990_XXXIX_2014.pdf

Ukryj rejestr zmian
Nazwa informacji: Uchwała nr 990/XXXIX/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 13 marca 2014 r. w sprawie ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez miasto Lublin oraz określenia granic ich obwodów
Wprowadził do BIP: BRM - Bielaszewski Sebastian
Data udostępnienia w BIP: 2014-03-20
Wytworzył informację: BRM - Bielaszewski Sebastian
Ostatnio modyfikował: BRM - Kulińska Agata
Data modyfikacji: 2015-07-07
Status: Informacja aktualna
Statystyki »  Szczegóły »
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.