strona główna Urząd Miasta Lublin instrukcja obsługi BIP redakcja

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).

Prezydent, zastępcy, pełnomocnicy
Prezydent Miasta Lublin
Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin
Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Lublin
Doradcy Prezydenta Miasta Lublin
Sekretarz Miasta Lublin
Skarbnik Miasta Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Oświadczenia majątkowe
Ciała doradcze
Rady dzielnic
Struktura organizacyjna
Rada Miasta Lublin
Radni Rady Miasta Lublin
Kluby radnych RM Lublin
Komisje RM Lublin
Sesje RM Lublin
Plany pracy RM Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Okręgi wyborcze
Młodzieżowa Rada Miasta Lublin
Archiwum RM Lublin
Wybory ławników sądowych
Urząd Miasta Lublin
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Kontrole
Informacje o rejestrach, ewidencjach, archiwach
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Karty informacyjne UM
Dane demograficzne
Zgromadzenia publiczne
Elektroniczna Tablica Ogłoszeń
Prawo
Statut Miasta Lublin
Uchwały RM Lublin
Zarządzenia Prezydenta
Regulaminy
Akty prawa miejscowego
Inne
Wybory
Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
Finanse i majątek
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Budżet miasta
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Jawność finansów publicznych
Dług publiczny
Podatki i opłaty
Majątek Gminy
Wykaz jednostek objętych bilansem skonsolidowanym
Strategia i planowanie
Strategia rozwoju (plan działania)
Planowanie przestrzenne
Rewitalizacja
Ochrona środowiska
Ochrona przed hałasem
Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
Dostęp do informacji publicznej
Rejestr umów
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Dostęp do informacji nieopublikowanej w BIP
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Inne
Jednostki organizacyjne Miasta Lublin
Instytucje kultury
Jednostki budżetowe opieki społecznej i pracy
Jednostki budżetowe porządku publicznego
Pozostałe jednostki budżetowe
Spółki
Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe
Samorządowe zakłady budżetowe
Podmioty lecznicze
Żłobki

Statut Miasta Lublin

Statut Miasta Lublin
29-06-2015

Statut Miasta Lublin został uchwalony uchwałą nr 609/XXVIII/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2005 r. oraz zmieniony uchwałą nr 351/XX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 29 maja 2008 roku.
Uchwały są dostępne w sekcji „Uchwały obowiązujące”. W sekcji „Uchwały archiwalne” dostępne są nieobowiązujące wersje statutu miasta.


Uchwały obowiązujące:
Uchwała Nr 609/XXVIII/2005 Rady Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Lublin.
Uchwała nr 351/XX/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 29 maja 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Miasta Lublin

Uchwały archiwalne:
Uchwała Nr 341/XXI/2000 z dnia 30 marca 2000 uchwalenia zmian w Statucie Miasta Lublina
Uchwała Nr 318/XX/2000 z dnia 20 stycznia 2000 zmiany Uchwały Nr 247/XIV/99 RM w Lublinie z dnia 2.09. 1999 r. w sprawie projektu zmian do Statutu Miasta Lublina oraz Uchwały Nr 261/XVI/99 RM w Lublinie z dnia 7.10.1999 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 247/XIV/99 Rady Miejskiej w Lublinie z dnia 2 września 1999 r. w sprawie projektu zmian do Statutu Miasta Lublina
Uchwała Nr 247/XIV/1999 z dnia 02 września 1999 projektu zmian do Statutu Miasta Lublina
Uchwała Nr 138/XVI/1991 z dnia 27 czerwca 1991 zmian w projekcie Statutu Miasta Lublina i zatwierdzenia ostatecznego tekstu tego Statutu

Ukryj rejestr zmian
Nazwa informacji: Statut Miasta Lublin
Wprowadził do BIP: IT - Piasecka Anna - Administrator
Data udostępnienia w BIP: 2010-12-27
Wytworzył informację: Piasecka Anna - Administrator
Ostatnio modyfikował: IT - Piasecka Anna - Administrator
Data modyfikacji: 2015-06-29
Status: Informacja aktualna
Statystyki »  Szczegóły »
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.