strona główna Urząd Miasta Lublin instrukcja obsługi BIP redakcja

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).

Prezydent, zastępcy, pełnomocnicy
Prezydent Miasta Lublin
Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin
Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Lublin
Doradcy Prezydenta Miasta Lublin
Sekretarz Miasta Lublin
Skarbnik Miasta Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Oświadczenia majątkowe
Ciała doradcze
Rady dzielnic
Struktura organizacyjna
Rada Miasta Lublin
Radni Rady Miasta Lublin
Kluby radnych RM Lublin
Komisje RM Lublin
Sesje RM Lublin
Plany pracy RM Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Okręgi wyborcze
Młodzieżowa Rada Miasta Lublin
Archiwum RM Lublin
Wybory ławników sądowych
Urząd Miasta Lublin
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Kontrole
Informacje o rejestrach, ewidencjach, archiwach
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Karty informacyjne UM
Dane demograficzne
Zgromadzenia publiczne
Elektroniczna Tablica Ogłoszeń
Prawo
Statut Miasta Lublin
Uchwały RM Lublin
Zarządzenia Prezydenta
Regulaminy
Akty prawa miejscowego
Inne
Wybory
Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
Finanse i majątek
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Budżet miasta
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Jawność finansów publicznych
Dług publiczny
Podatki i opłaty
Majątek Gminy
Wykaz jednostek objętych bilansem skonsolidowanym
Strategia i planowanie
Strategia rozwoju (plan działania)
Planowanie przestrzenne
Rewitalizacja
Ochrona środowiska
Ochrona przed hałasem
Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
Dostęp do informacji publicznej
Rejestr umów
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Dostęp do informacji nieopublikowanej w BIP
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Inne
Jednostki organizacyjne Miasta Lublin
Instytucje kultury
Jednostki budżetowe opieki społecznej i pracy
Jednostki budżetowe porządku publicznego
Pozostałe jednostki budżetowe
Spółki
Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe
Samorządowe zakłady budżetowe
Podmioty lecznicze
Żłobki

 Sekretarz Miasta

Andrzej Wojewódzki
Sekretarz Miasta Lublin


e-mail: sekretarz@lublin.eu
telefon: 81 466 2010
telefon:
adres: plac Króla Władysława Łokietka 1 p. 11, 20-109 Lublin
klub:
www:Andrzej Wojewódzki - urodził się 15 maja 1962 roku w Czemiernikach. Ukończył Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Parczewie oraz Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, uzyskując tytuł magistra w specjalności ekonomiki pracy i polityki społecznej. Zatrudniony w Urzędzie Miasta Lublin od 1 września 1983 roku.


Sekretarz Miasta:
 • zapewnia właściwą organizację pracy Urzędu;
 • nadzoruje funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej;
 • realizuje politykę zarządzania zasobami ludzkimi.

Ponadto prowadzi w imieniu Prezydenta sprawy Miasta w zakresie:
 • rejestracji pojazdów;
 • wydawania uprawnień do kierowania pojazdami;
 • ewidencji ludności;
 • ewidencji stowarzyszeń i nadzoru nad ich działalnością;
 • ewidencji gospodarczej i kontroli przedsiębiorców;
 • gospodarki mieszkaniowej;
 • dodatków mieszkaniowych i energetycznych;
 • spraw dotyczących przekazywania praw do lokalu w zamian za opiekę.

Sekretarz Miasta kieruje Departamentem Organizacji i Administracji.

Ukryj rejestr zmian
Nazwa informacji: Andrzej Wojewódzki - Sekretarz Miasta
Wprowadził do BIP: IT - Piasecka Anna - Administrator
Data udostępnienia w BIP: 2009-08-27
Wytworzył informację: IT - Piasecka Anna - Administrator
Ostatnio modyfikował: OR - Ferenc Agnieszka
Data modyfikacji: 2015-04-09
Status: Informacja aktualna
Statystyki »  Szczegóły »
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.