strona główna Urząd Miasta Lublin instrukcja obsługi BIP redakcja

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).

Prezydent, zastępcy, pełnomocnicy
Prezydent Miasta Lublin
Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin
Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Lublin
Doradcy Prezydenta Miasta Lublin
Sekretarz Miasta Lublin
Skarbnik Miasta Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Oświadczenia majątkowe
Ciała doradcze
Rady dzielnic
Struktura organizacyjna
Rada Miasta Lublin
Radni Rady Miasta Lublin
Kluby radnych RM Lublin
Komisje RM Lublin
Sesje RM Lublin
Plany pracy RM Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Okręgi wyborcze
Młodzieżowa Rada Miasta Lublin
Archiwum RM Lublin
Wybory ławników sądowych
Urząd Miasta Lublin
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Kontrole
Informacje o rejestrach, ewidencjach, archiwach
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Karty informacyjne UM
Dane demograficzne
Zgromadzenia publiczne
Elektroniczna Tablica Ogłoszeń
Prawo
Statut Miasta Lublin
Uchwały RM Lublin
Zarządzenia Prezydenta
Regulaminy
Akty prawa miejscowego
Inne
Wybory
Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
Finanse i majątek
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Budżet miasta
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Jawność finansów publicznych
Dług publiczny
Podatki i opłaty
Majątek Gminy
Wykaz jednostek objętych bilansem skonsolidowanym
Strategia i planowanie
Strategia rozwoju (plan działania)
Planowanie przestrzenne
Rewitalizacja
Ochrona środowiska
Ochrona przed hałasem
Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
Dostęp do informacji publicznej
Rejestr umów
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Dostęp do informacji nieopublikowanej w BIP
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Inne
Jednostki organizacyjne Miasta Lublin
Instytucje kultury
Jednostki budżetowe opieki społecznej i pracy
Jednostki budżetowe porządku publicznego
Pozostałe jednostki budżetowe
Spółki
Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe
Samorządowe zakłady budżetowe
Podmioty lecznicze
Żłobki
Szkoła Podstawowa nr 1 im. ks. Stanisława Konarskiego
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Kochanowskiego
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego
Szkoła Podstawowa nr 4 im. Adama Mickiewicza
Szkoła Podstawowa nr 5 im. Króla Władysława Łokietka
Szkoła Podstawowa nr 6 im. Romualda Traugutta
Szkoła Podstawowa nr 7 im. ks. Jana Twardowskiego
Szkoła Podstawowa nr 10 im. Henryka Sienkiewicza
Szkoła Podstawowa nr 11 im. Stanisławy Filipiny Paleolog
Szkoła Podstawowa nr 14 im. Tadeusza Kościuszki
Szkoła Podstawowa nr 15 im. Jana Pawła II
Szkoła Podstawowa nr 16 im. Fryderyka Chopina
Szkoła Podstawowa nr 17 im. Zwycięstwa Grunwaldzkiego
Szkoła Podstawowa nr 18 im. Macieja Rataja
Szkoła Podstawowa nr 19 im. Józefa Czechowicza
Szkoła Podstawowa nr 20 im. Jarosława Dąbrowskiego
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi
Szkoła Podstawowa nr 22 im. Bolesława Prusa
Szkoła Podstawowa nr 23 im. Olimpijczyków Polskich
Szkoła Podstawowa nr 24 im. Partyzantów Lubelszczyzny
Szkoła Podstawowa nr 25 im. Władysława Broniewskiego
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 26 im. Janusza Korczaka
Szkoła Podstawowa nr 27 im. Marii Montessori
Szkoła Podstawowa nr 28 z Oddziałami Integracyjnymi im. Synów Pułku Ziemi Lubelskiej
Szkoła Podstawowa nr 29 im. Adama Mickiewicza
Szkoła Podstawowa nr 30 im. Króla Kazimierza Wielkiego
Szkoła Podstawowa nr 31 im. Lotników Polskich
Szkoła Podstawowa nr 32 z Oddziałami Integracyjnymi im. Pamięci Majdanka
Szkoła Podstawowa nr 33 im. 27. Wołyńskiej Dywizji Piechoty Armii Krajowej
Szkoła Podstawowa nr 34 im. Kornela Makuszyńskiego
Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza
Szkoła Podstawowa nr 39 im. Szarych Szeregów
Szkoła Podstawowa nr 40 im. Leona Kruczkowskiego
Szkoła Podstawowa nr 42 im. Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego
Szkoła Podstawowa nr 43 im. Ignacego Jana Paderewskiego
Szkoła Podstawowa nr 44
Szkoła Podstawowa nr 45
Szkoła Podstawowa nr 46 im. Króla Jana III Sobieskiego
Szkoła Podstawowa nr 47 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego
Szkoła Podstawowa nr 48 im. Józefa Piłsudskiego
Szkoła Podstawowa nr 50 im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia
Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II
Szkoła Podstawowa nr 52 im. Marii Konopnickiej
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 53 dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym
Szkoła Podstawowa nr 54 dla Dzieci Słabo Widzących
Szkoła Podstawowa nr 55 dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących
Szkoła Podstawowa Specjalna nr 56
Szkoła Podstawowa nr 57 im. Jana Kochanowskiego
Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Tadeusza Szeligowskiego

Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.