Szkoła Podstawowa nr 40 im. Leona Kruczkowskiego
Strona główna  >> Menu przedmiotowe >> Rejestry, ewidencje, archiwa


 

Rejestry, ewidencje, archiwa

Osoba do kontaktu:
Data:

 • Rejestr szkoleń BHP pracowników  - osobiście w księgowości
 • Rejestr wypadków przy pracy - osobiście w księgowości
 • Ewidencja księgowa - osobiście w księgowości
 • Ewidencja środków trwałych - osobiście w księgowości
 • Ewidencja umorzeń środków trwałych - osobiście w księgowości
 • Ewidencja zatrudnionych pracowników - osobiście w księgowości
 • Ewidencja wyposażenia i księgozbioru - osobiście w księgowości
 • Rejestr urlopów pracowniczych - osobiście w księgowości
 • Rejestr urlopów szkoleniowych - osobiście w księgowości
 • Rejestr urlopów okolicznościowych - osobiście w księgowości
 • Listy płac - osobiście w księgowości
 • Dokumenty księgowe - osobiście w księgowości
 • Plany finansowe - osobiście w księgowości
 • Sprawozdania finansowe - osobiście w księgowości
 • Karty wynagrodzeń pracowników  - osobiście w księgowości
 • Karty zasiłkowe pracowników - osobiście w księgowości
 • Kart wydatków budżetowych prowadzonych dla poszczególnych rozdziałów - osobiście w księgowości
 • Ewidencja wydawanych biletów MPK i znaczków pocztowych - osobiście w sekretariacie szkoły
 • Ewidencja poleceń wyjazdów służbowych - osobiście w sekretariacie szkoły
 • Księgi uczniów - osobiście w sekretariacie szkoły
 • Arkusze ocen - osobiście w sekretariacie szkoły
 • Rejestr akt osobowych - osobiście w sekretariacie szkoły
 • Rejestr wydawanych legitymacji szkolnych - osobiście w sekretariacie szkoły
 • Rejestr wydawanych świadectw ukończenia szkoły - osobiście w sekretariacie szkoły
 • Rejestr zwolnień lekarskich - osobiście w sekretariacie szkoły
Ukryj rejestr zmian
REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Rejestry, ewidencje, archiwa 
Wprowadził do BIP: UM IT - Wałachowska Magdalena 
Data udostępnienia w BIP: 2016-01-20 
Wytworzył informację: Ewa Sadowska 
Ostatnio modyfikował: UM IT - Piasecka Anna - Administrator 
Data modyfikacji: 2016-02-11 
Szkoła Podstawowa nr 40 im. Leona Kruczkowskiego