Szkoła Podstawowa nr 40 im. Leona Kruczkowskiego
Strona główna  >> Informacje nieudostępnione w BIP


 

Informacje nieudostępnione w BIP

Osoba do kontaktu:
Data:

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej, może być udostępniana na wniosek (Dz. U. z 2015 poz. 2058, art. 10).
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować do Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 40 im. L. Kruczkowskiego w Lublinie. Wnioski o udostępnienie informacji publicznej rozpatruje się bez zbędnej zwłoki nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego wpływu. W przypadku zgłoszenia ustnego wniosku informacja jest udzielana niezwłocznie, jeżeli jest to możliwe.
Nie udziela się dostępu do informacji:
- chronionych ze względu na prywatność
- niejawnych
- zawierających dane osobowe.
Ukryj rejestr zmian
REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Informacje nieudostępnione w BIP 
Wprowadził do BIP: UM IT - Wałachowska Magdalena 
Data udostępnienia w BIP: 2016-01-20 
Wytworzył informację: Ewa Sadowska 
Ostatnio modyfikował: UM IT - Wałachowska Magdalena 
Data modyfikacji: 2016-01-20 
Szkoła Podstawowa nr 40 im. Leona Kruczkowskiego