Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie
Strona główna  >> Instrukcja korzystania z BIP


 
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, składający się z ujednoliconego systemu stron w sieci informatycznej.
 
BIP został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej.
 
Menu
W lewej części strony BIP znajduje się menu, które służy do wyboru kategorii informacji. Wybór kategorii (kliknięcie na odpowiedni przycisk ekranowy) powoduje wyświetlenie się żądanej informacji w głównej części przeglądarki. Główne elementy menu to
- menu przedmiotowe - zawiera informacje publiczne udostępnione w BIP przez dany podmiot. Jego struktura, jak i zawartość merytoryczna mogą być modyfikowane,
- menu podmiotowe – zawiera odnośnik do jednostki nadrzędnej prowadzącej spis podmiotów tworzących przedmiotowe strony BIP
- redakcja biuletyny - kategoria znajdująca się w dolnej części menu przedmiotowego. Zawiera wszelkie dane dotyczące osób redagujących podmiotową stronę BIP
- rejestr zmian - pod każdym artykułem znajdują się informacje na temat czytanego artykułu dotyczące daty i autora utworzenia, modyfikacji i zmian treści dokumentu
 
Wyszukiwanie
W prawym górnym rogu strony głównej znajduje się opcja „wyszukiwanie", która służy do wyszukania potrzebnych informacji na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
 
Logo BIP
W prawym, górnym rogu ekranu znajduje się logo BIP będące odnośnikiem do portalu BIP pod adresem http://www.bip.gov.pl
Ukryj rejestr zmian
REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Instrukcja korzystania z BIP 
Wprowadził do BIP: SP 21 - Gontarz Grzegorz 
Data udostępnienia w BIP: 2012-01-25 
Wytworzył informację: Grzegorz Gontarz 
Ostatnio modyfikował: SP 21 - Gontarz Grzegorz 
Data modyfikacji: 2012-01-25 
Szkoła Podstawowa nr 21 im. Królowej Jadwigi w Lublinie