Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"
Strona główna  >> Rejestr zmian


 
# Nazwa dokumentu Edytował Data edycji Komentarz zmian
Haponiuk Mirosław - Dyrektor  Rozdroża - Gorgol Anna  2017-09-07  Zmiana treści dokumentu 
Uchwała nr 1109/XLII/2010 Rady Miasta Lublin w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" w Lublinie  Rozdroża - Gorgol Anna  2017-09-07  Utworzenie dokumentu: na podstawie informacji od p. Anny Jaśko z dn. 04.08.2017 r. 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -KRONOS QUARTET  Rozdroża - Gorgol Anna  2017-05-11  Utworzenie dokumentu: na podstawie informacji od p. Eliany Kisielewskiej z dnia 10.05.2017 r. 
Haponiuk Mirosław - Dyrektor  Rozdroża - Gorgol Anna  2017-01-17  Zmiana treści dokumentu 
Majątek  UM IT - Piasecka Anna - Administrator  2016-08-02  Utworzenie dokumentu: na podstawie emaila od p. Anny Gorgol z Rozdroży z dn. 25.07.2016 r. 
Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"   UM IT - Piasecka Anna - Administrator  2016-02-23  Zmiana treści dokumentu: korekta godzin pracy; na podstawie emaila od p. Anny Gorgol z OMIT Rozdroża, z dn. 23.02.2016 r. 
Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"   UM IT - Piasecka Anna - Administrator  2016-02-23  Zmiana treści dokumentu: korekta godzin pracy; na podstawie emaila od p. Anny Gorgol z OMIT Rozdroża, z dn. 22.02.2016 r. 
Rejestry, ewidencje, archiwa  UM IT - Piasecka Anna - Administrator  2016-02-23  Utworzenie dokumentu: na podstawie emaila od p. Anny Gorgol z OMIT Rozdroża, z dn. 26.01.2016 r. 
Kontrole  UM IT - Piasecka Anna - Administrator  2016-02-23  Utworzenie dokumentu: na podstawie emaila od p. Anny Gorgol z OMIT Rozdroża, z dn. 26.01.2016 r. 
Zarządzenie nr 704/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 września 2009 r. w sprawie powołania Pana Mirosława Haponiuka na stanowisko Dyrektora do spraw Ośrodka Międzykulturowych inicjatyw Twórczych „Rozdroże” w Lublinie  UM IT - Piasecka Anna - Administrator  2016-02-23  Utworzenie dokumentu: na podstawie emaila od p. Anny Gorgol z OMIT Rozdroża, z dn. 26.01.2016 r. 
Zarządzenie nr 707/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 października 2009 r. w sprawie powołania Pana Jana Bernada na stanowisko Zastępcy Dyrektora do spraw Artystyczno – Programowych Ośrodka Międzykulturowych inicjatyw Twórczych „Rozdroże” w Lublinie  UM IT - Piasecka Anna - Administrator  2016-02-23  Utworzenie dokumentu: na podstawie emaila od p. Anny Gorgol z OMIT Rozdroża, z dn. 26.01.2016 r. 
Zarządzenie nr 1064/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 7 listopada 2011 r. w sprawie opinii dot. projektu Regulaminu Organizacyjnego instytucji kultury pn. Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroże”  UM IT - Piasecka Anna - Administrator  2016-02-23  Utworzenie dokumentu: na podstawie emaila od p. Anny Gorgol z OMIT Rozdroża, z dn. 26.01.2016 r. 
Uchwała nr 382/XXII/2008 Rady Miasta Lublin z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie utworzenia i nadania statutu Ośrodkowi Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” w Lublinie  UM IT - Piasecka Anna - Administrator  2016-02-23  Utworzenie dokumentu: na podstawie emaila od p. Anny Gorgol z OMIT Rozdroża, z dn. 26.01.2016 r. 
Uchwała nr 384/XVIII/2012 Rady Miasta Lublin z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie zmiany statutu instytucji kultury pn. Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża" w Lublinie  UM IT - Piasecka Anna - Administrator  2016-02-23  Utworzenie dokumentu: na podstawie emaila od p. Anny Gorgol z OMIT Rozdroża, z dn. 26.01.2016 r. 
Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"   UM IT - Piasecka Anna - Administrator  2016-02-18  Zmiana treści dokumentu: zmiany godzin pracy; na podstawie emaila od p. Anny Gorgol z OMIT Rozdroża, z dn. 26.01.2016 r. 
Haponiuk Mirosław - Dyrektor  UM IT - Piasecka Anna - Administrator  2016-02-18  Zmiana treści dokumentu: na podstawie emaila od p. Anny Gorgol z OMIT Rozdroża, z dn. 26.01.2016 r. 
Bernad Jan - Zastępca Dyrektora  UM IT - Piasecka Anna - Administrator  2016-02-18  Zmiana treści dokumentu: na podstawie emaila od p. Anny Gorgol z OMIT Rozdroża, z dn. 26.01.2016 r. 
Eliana Kisielewska - Główna Księgowa  UM IT - Piasecka Anna - Administrator  2016-02-18  Utworzenie dokumentu: na podstawie emaila od p. Anny Gorgol z OMIT Rozdroża, z dn. 26.01.2016 r. 
Instrukcja obsługi BIP  UM IT - Piasecka Anna - Administrator  2016-02-18  Utworzenie dokumentu: na podstawie emaila od p. Anny Gorgol z OMIT Rozdroża, z dn. 26.01.2016 r. 
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej  UM IT - Piasecka Anna - Administrator  2016-02-18  Utworzenie dokumentu: na podstawie emaila od p. Anny Gorgol z OMIT Rozdroża, z dn. 26.01.2016 r. 
2 3 4 »
Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"