Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"
Strona główna  >> Menu przedmiotowe >> Majątek


 

Majątek

Osoba do kontaktu:
Data:

W skład majątku Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych „Rozdroża” wchodzą następujące składniki:
  • środki trwałe (sprzęt techniczny, sprzęt biurowy),
  • wyposażenie biurowe i techniczne,
  • wartości niematerialne i prawne,
  • środki pieniężne na rachunkach bankowych oraz w kasie.
Są to składniki grupy 6,8.

  • Wartość brutto środków trwałych na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 57 690,24 PLN.
  • Wielkość brutto wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 8 000 PLN.
  • Wartość brutto pozostałych składników majątku na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 123 096,59 PLN.
  • Wielkość brutto pozostałe wartości niematerialne i prawne ba dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi  17 201,52 PLN.
Ukryj rejestr zmian
REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Majątek 
Wprowadził do BIP: UM IT - Piasecka Anna - Administrator 
Data udostępnienia w BIP: 2016-08-02 
Wytworzył informację: Anna Gorgol 
Ostatnio modyfikował: UM IT - Piasecka Anna - Administrator 
Data modyfikacji: 2016-08-02 
Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"