Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"
Strona główna  >> Menu przedmiotowe >> Zamówienia publiczne


 
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Usługi
 Ogłoszenie o wszczęciu drugiego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę noclegową.
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługę noclegową w ramach Międzynarodowego „Festiwalu Najstarsze Pieśni Europy”
 Informacja o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług noclegowych podczas Międzynarodowego Festiwalu „Najstarsze Pieśni Europy”
 Przetarg nieograniczony na usługi noclegowe
 Informacja o unieważnieniu postępowania w trybie przetargu nieograniczonym na zapewnienie kompleksowej obsługi technicznej V Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY w Lublinie
 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA na zapewnienie kompleksowej obsługi technicznej V Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY w Lublinie
 Ogłoszenie o przetargu na zapewnienie kompleksowej obsługi technicznej V Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY w Lublinie
 Zamówienie - Druk oraz dostawa materiałów poligraficznych dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża
 Usługa hotelowa dla uczestników Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej Open City / Otarte Miasto 2012
 Usługa hotelowa dla uczestników Festiwalu Sztuki w Przestrzeni Publicznej Open City / Otwarte Miasto 2012
 Usługa hotelowa dla uczestników Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY 2012 w Lublinie
 Usługa hotelowa dla uczestników konferencji naukowej CAGE100, w ramach obchodów Roku Johna Cage,a w Lublinie, organizowanych przez Ośrodek Rozdroża.
 Zamówienie - Usługa hotelowa dla uczestników konferencji naukowej CAGE100, w ramach obchodów Roku Johna Cage,a w Lublinie
 Zamówienie - Usługa hotelowa dla uczestników Festiwalu Tradycji i Awangardy Muzycznej KODY 2012 w Lublinie
 Rezerwacja i sprzedaż biletów lotniczych dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża
 Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy nr 57456-2012_zamówienie uzupełniające
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 Lublin: druk oraz dostawa materiałów poligraficznych dla Ośrodka Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych Rozdroża
 ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY ORAZ OFERTACH ODRZUCONYCH
 Zamówienie publiczne „Usługa polegająca na rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych”, numer ogłoszenia: 236284 - 2011; z dnia: 09.08.2011. ZNAK SPRAWY: OMIT/ZP/01/2011
 Lublin: usługa polegająca na rezerwacji i sprzedaży biletów lotniczych
 OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA -KRONOS QUARTET
 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 294868-2011
Ośrodek Międzykulturowych Inicjatyw Twórczych "Rozdroża"