W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu bip.lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

PRZEDŁUŻENIE TERMINU naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na terenie miasta Lublin

PRZEDŁUŻENIE TERMINU naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na terenie miasta Lublin Drukuj stronę do PDF

01.02.202113:13

Prezydent Miasta Lublin informuje O PRZEDŁUŻENIU TERMINU naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych do przeprowadzenia Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r. na terenie miasta Lublin

Liczba kandydatów na rachmistrzów spisowych w Lublinie – 138 osób.

I. WYMAGANIA

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. z 2019 poz. 1775 z późn. zm.) kandydat na rachmistrza spisowego musi spełniać podstawowe wymagania:

 1. być osobą pełnoletnią;
 2. posiadać, co najmniej średnie wykształcenie;
 3. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
 5. cieszyć się nieposzlakowaną opinią.

 II. HARMONOGRAM ZADAŃ – dyspozycyjność rachmistrzów spisowych

 • luty – marzec 2021 r. – szkolenie (jednodniowe szkolenie teoretyczne) dla kandydatów na rachmistrzów spisowych;
 • 1 kwietnia – 30 czerwca 2021 r. UWAGA! Po wejściu w życie drugiej nowelizacji ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. spis powszechny przeprowadzany będzie w terminie do dnia 30 września 2021 r. – przeprowadzenie wywiadów (spisu).

III. TRYB POWOŁYWANIA RACHMISTRZÓW SPISOWYCH

Wyłonieni w wyniku naboru kandydaci na rachmistrzów spisowych zobowiązani będą do wzięcia udziału w szkoleniu w części teoretycznej (metodologia, organizacja, bezpieczeństwo danych w spisie, w tym ochrona danych i popularyzacja) oraz praktycznej, warsztatowej polegającej, m.in. na pracy w aplikacji do zbierania danych.

Kandydaci na rachmistrzów spisowych po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zostają wpisani na listę rachmistrzów spisowych. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium).

UWAGA! Jeśli wszyscy kandydaci uzyskali pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali kandydaci wpisywani są na listę rachmistrzów spisowych rezerwowych.

UWAGA! Bezrobotny, na czas zawarcia umowy zlecenia przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego, a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Kwestionariusz zgłoszenia kandydatury na rachmistrza spisowego przy Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań w 2021 r. (wg wzoru – załącznik nr 1);
 2. Podpisana klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Wymagane dokumenty w terminie do 16 lutego 2021 r.  można:

 1. składać w kopercie z dopiskiem: „Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.” w Urzędzie Miasta Lublin w Biurze Obsługi Mieszkańców: ul. Wieniawska 14 – piętro I, ul. Filaretów 44 – parter, ul. Kleeberga 12A, Szaserów 13-15, ul. Wolska 11 – parter, w dni robocze w godzinach 7.45 – 15.15 lub
 2. przesłać na adres:
  Urząd Miasta Lublin
  plac Króla Władysława Łokietka
  120-109 Lublin (dopisek - „Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r.”) lub
 3. przesłać na adres Urzędu Miasta Lublin na ePUAP: /UMLublin/SkrytkaESP.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miasta Lublin po 16 lutego 2021 r. bez względu na datę nadania lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

VI. INNE INFORMACJE

 • Rachmistrzowi spisowemu przysługuje wynagrodzenie ustalane jako iloczyn stawki wynoszącej 7 zł brutto i liczby przeprowadzonych wywiadów bezpośrednich z osobami fizycznymi objętymi spisem powszechnym, skutkujących prawidłowym spisaniem tych osób (tj. liczby zamkniętych oraz poprawnie wypełnionych elektronicznych formularzy w spisie). UWAGA! Po wejściu w życie drugiej nowelizacji ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. stosowana będzie dla wszystkich grup rachmistrzów spisowych jednolita stawka za realizację wywiadu spisowego, niezależnie od tego, czy będzie to wywiad bezpośredni czy telefoniczny. Jednolita stawka wynosić będzie 6 zł brutto za każdą prawidłowo wypełnioną ankietę osobową.
 • Dodatkowych informacji można uzyskać telefonicznie w Miejskim Biurze Spisowym (tel.: 81 466  1200, 81 466 2010).

 

Pliki do pobrania

PlakatA3_nabór.jpg
PlakatA3_nabór
załącznik nr 1 - wzór kwestionariusza.odt
załącznik nr 1 - wzór kwestionariusza
załącznik nr 2 - klauzula_informacyjna_kandydaci_na_rachmistrzow.odt
załącznik nr 2 - klauzula_informacyjna_kandydaci_na_rachmistrzów
załącznik nr 1 - zgłoszenia_kandydatury_na_rachmistrza_spisowego_przy_narodowym_spisie_powszechnym_ludności_i_mieszkań_w_2021_r..pdf
załącznik nr 1 - zgłoszenia_kandydatury_na_rachmistrza_spisowego_przy_narodowym_spisie_powszechnym_ludności_i_mieszkań_w_2021_r.
załącznik nr 2 - klauzula_informacyjna_dla_kandydatow_na_rachmistrzow.pdf
załącznik nr 2 - klauzula_informacyjna_dla_kandydatow_na_rachmistrzow