W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie stosujemy pliki cookies. Korzystanie z serwisu bip.lublin.eu oznacza, że będą one zamieszczane w Twoim urządzeniu. W każdym momencie możesz dokonać zmiany ustawień Twojej przeglądarki. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.

Aktualności

Powszechny Spis Rolny 2020 - Nabór kandydatów na rachmistrzów Drukuj stronę do PDF

17.06.202013:38

NABÓR KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW

Prezydent Miasta Lublin ogłasza nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego 2020 na terenie miasta Lublin.

Liczba kandydatów na rachmistrzów terenowych w Lublinie – 22 osoby.

I. WYMAGANIA

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r (Dz. U. poz. 1728) kandydat na rachmistrza terenowego musi spełniać podstawowe wymagania:

  1. być osobą pełnoletnią;
  2. zamieszkiwać na terenie miasta Lublin;
  3. posiadać, co najmniej średnie wykształcenie;
  4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
  5. nie może być skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

II. HARMONOGRAM ZADAŃ – dyspozycyjność rachmistrzów

3 sierpnia - 11 września 2020 r. – szkolenie dla kandydatów na rachmistrzów terenowych zakończone egzaminem,

1 października - 30 listopada 2020 r. – wywiady bezpośrednie przeprowadzane przez rachmistrzów terenowych przy pomocy urządzeń mobilnych wyposażonych w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenie spisu rolnego.

III. TRYB POWOŁYWANIA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH
Wyłonieni w wyniku naboru kandydaci na rachmistrzów zobowiązani będą do wzięcia udziału w szkoleniu w części teoretycznej (metodologia, organizacja, bezpieczeństwo danych w spisie, w tym ochrona danych i popularyzacja) oraz praktycznej, warsztatowej polegającej, m.in. na pracy w programach do zbierania danych.

Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie będzie mógł przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

Kandydaci na rachmistrzów terenowych po ukończeniu szkolenia oraz uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu zostają wpisani na listę rachmistrzów spisowych, zgodnie z kolejnością liczby uzyskanych punktów podczas egzaminów (od najwyższej liczby punktów), a następnie podpisują umowy zlecenia z dyrektorem Urzędu Statystycznego w Lublinie.

UWAGA!
Jeśli wszyscy kandydaci uzyskali pozytywny wynik z egzaminu, umowa jest podpisywana z kandydatami, którzy uzyskali najlepszy wynik, a pozostali kandydaci wpisywani są na listę rachmistrzów rezerwowych.

UWAGA!
Bezrobotny, na czas zawarcia umowy zlecenia przy Powszechnym Spisie Rolnym 2020 traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego, a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.

IV. WYMAGANE DOKUMENTY

  • Kwestionariusz zgłoszenia kandydatury na rachmistrza terenowego przy Powszechnym Spisie Rolnym 2020 (wg wzoru – załącznik nr 1).
  • Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z załącznikiem nr 2.

V. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW
Wymagane dokumenty w zamkniętej kopercie z dopiskiem: ,,Nabór kandydatów na rachmistrzów – Powszechny Spis Rolny 2020 r.” należy składać w Urzędzie Miasta Lublin w Biurze Obsługi Mieszkańców : ul. Wieniawska 14 – piętro I, ul. Filaretów 44 – parter, ul. Kleeberga 12A, Szaserów 13-15 w dni robocze w godzinach 7.45 – 15.15 lub przesłać na adres:

Urząd Miasta Lublin
pl. Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin - dopisek – ,,Nabór kandydatów na rachmistrzów – Powszechny Spis Rolny 2020 r." - w terminie do 8 lipca 2020 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Miasta Lublin po 8 lipca br. bez względu na datę nadania lub będą niekompletne nie będą rozpatrywane.

VI. INNE INFORMACJE

  • Kwalifikacji kandydatów na rachmistrzów dokona Miejskie Biuro Spisowe, po sprawdzeniu pod względem formalnym ofert złożonych do 8 lipca 2020 r.
  • Rachmistrzowi terenowemu przysługuje wynagrodzenie ustalane jako iloczyn stawki wynoszącej 37 zł brutto i liczby przeprowadzonych bezpośrednich wywiadów z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, skutkującego prawidłowym spisaniem gospodarstwa rolnego.

Dodatkowych informacji można uzyskać telefonicznie w Miejskim Biurze Spisowym (tel. 81 4662130, 81 4661200 lub 81 4662010).

Informacje znajdują się także na stronie spisrolny.gov.pl