UWAGA !!! Ta wersja strony jest nieaktualizowana. Zapraszamy do nowego portalu lublin.eu
Samorząd Miasta Lublin
strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosport\

Informator - Jak prawidłowo wypełnić deklarację
19-04-2013
Od 1 lipca 2013 roku właściciele nieruchomości oraz zarządcy nieruchomości nie mają obowiązku podpisywać indywidualnych umów z przedsiębiorstwami odbierającymi odpady komunalne, zrobiła to za nich gmina, podpisując jedną umowę w imieniu mieszkańców. Właściciele nieruchomości muszą w ciągu 14 dni od nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożyć do Urzędu Miasta wypełnioną deklarację, w której podają m.in. adres nieruchomości, której są właścicielem lub zarządcą, deklarują ilość osób w danym gospodarstwie domowym, określają sposób zbierania odpadów komunalnych (selektywny lub nieselektywny) i na tej podstawie wyliczają sobie sami kwotę opłaty jaką będą ponosić za gospodarowanie odpadami przez nich wytworzonymi.

Wypełnioną deklarację należy złożyć osobiście  w Urzędzie Miasta (w każdym Biurze Obsługi Mieszkańców oraz w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin) lub wysłać pocztą na adres urzędu. 

Adresy punktów, w których można złożyć osobiście wypełnioną deklarację:
 1. Biuro Obsługi Mieszkańców
  20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14,
  tel. 81 466 1002, fax 81 466 1003.
  Godziny przyjęć interesantów:
  - poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
  - środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.
 2. Biuro Obsługi Mieszkańców
  20-609 Lublin, ul. Filaretów 44,
  tel. 81 466 1010, fax 81 466 1010.
  Godziny przyjęć interesantów:
  - poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
  - środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.
 3. Biuro Obsługi Mieszkańców
  20-243 Lublin, ul. Kleeberga 12a,
  tel. 81 466 1070, fax 81 466 1071.
  Godziny przyjęć interesantów:
  - poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
  - środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.
 4. Biuro Obsługi Mieszkańców
  20-553 Lublin, ul. Szaserów 13-15,
  tel. 81 466 1044, fax 81 466 1048.
  Godziny przyjęć interesantów:
  - poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
  - środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.
 5. Biuro Obsługi Mieszkańców
  20-109 Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1 - Ratusz
  tel. 81 466 1050, fax 81 466 1051.
  Godziny przyjęć interesantów:
  - poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
  - środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.
 6. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin
  20-601 Lublin, Zana 38
  tel. 81 466 2600
  Godziny przyjęć interesantów:
  - poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30.
Wypełnioną deklarację można również wysłać pocztą na adresy BOM oraz Wydziału Ochrony Środowiska lub na adres główny urzędu:

Prezydent Miasta Lublin
Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin

Akty prawne potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości jakie właściciel nieruchomości ma obowiązek dołączyć do deklaracji:
 • odpis z księgi wieczystej lub
 • akt notarialny zakupu nieruchomości lub
 • umowa najmu/dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego lub
 • inny dokument potwierdzający wejście w posiadanie nieruchomości (np. postanowienie sądu o nabyciu spadku, akt darowizny nieruchomości)

Poniżej zamieszczamy informator, jak krok po kroku wypełnić deklarację, z wyjaśnieniem poszczególnych pól, oraz przykładowe wzory wypełnionej deklaracji dla właścicieli nieruchomości, jak i dla zarządców nieruchomości.

Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.