strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosport\

Informator - Jak prawidłowo wypełnić deklarację
19-04-2013
Od 1 lipca 2013 roku właściciele nieruchomości oraz zarządcy nieruchomości nie mają obowiązku podpisywać indywidualnych umów z przedsiębiorstwami odbierającymi odpady komunalne, zrobiła to za nich gmina, podpisując jedną umowę w imieniu mieszkańców. Właściciele nieruchomości muszą w ciągu 14 dni od nastąpienia zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, złożyć do Urzędu Miasta wypełnioną deklarację, w której podają m.in. adres nieruchomości, której są właścicielem lub zarządcą, deklarują ilość osób w danym gospodarstwie domowym, określają sposób zbierania odpadów komunalnych (selektywny lub nieselektywny) i na tej podstawie wyliczają sobie sami kwotę opłaty jaką będą ponosić za gospodarowanie odpadami przez nich wytworzonymi.

Wypełnioną deklarację należy złożyć osobiście  w Urzędzie Miasta (w każdym Biurze Obsługi Mieszkańców oraz w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin) lub wysłać pocztą na adres urzędu. 

Adresy punktów, w których można złożyć osobiście wypełnioną deklarację:
 1. Biuro Obsługi Mieszkańców
  20-071 Lublin, ul. Wieniawska 14,
  tel. 81 466 1002, fax 81 466 1003.
  Godziny przyjęć interesantów:
  - poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
  - środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.
 2. Biuro Obsługi Mieszkańców
  20-609 Lublin, ul. Filaretów 44,
  tel. 81 466 1010, fax 81 466 1010.
  Godziny przyjęć interesantów:
  - poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
  - środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.
 3. Biuro Obsługi Mieszkańców
  20-243 Lublin, ul. Kleeberga 12a,
  tel. 81 466 1070, fax 81 466 1071.
  Godziny przyjęć interesantów:
  - poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
  - środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.
 4. Biuro Obsługi Mieszkańców
  20-553 Lublin, ul. Szaserów 13-15,
  tel. 81 466 1044, fax 81 466 1048.
  Godziny przyjęć interesantów:
  - poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
  - środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.
 5. Biuro Obsługi Mieszkańców
  20-109 Lublin, Plac Króla Władysława Łokietka 1 - Ratusz
  tel. 81 466 1050, fax 81 466 1051.
  Godziny przyjęć interesantów:
  - poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
  - środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.
 6. Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Lublin
  20-601 Lublin, Zana 38
  tel. 81 466 2600
  Godziny przyjęć interesantów:
  - poniedziałek - piątek od 7.30 do 15.30.
Wypełnioną deklarację można również wysłać pocztą na adresy BOM oraz Wydziału Ochrony Środowiska lub na adres główny urzędu:

Prezydent Miasta Lublin
Plac Króla Władysława Łokietka 1
20-109 Lublin

Akty prawne potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości jakie właściciel nieruchomości ma obowiązek dołączyć do deklaracji:
 • odpis z księgi wieczystej lub
 • akt notarialny zakupu nieruchomości lub
 • umowa najmu/dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego lub
 • inny dokument potwierdzający wejście w posiadanie nieruchomości (np. postanowienie sądu o nabyciu spadku, akt darowizny nieruchomości)

Poniżej zamieszczamy informator, jak krok po kroku wypełnić deklarację, z wyjaśnieniem poszczególnych pól, oraz przykładowe wzory wypełnionej deklaracji dla właścicieli nieruchomości, jak i dla zarządców nieruchomości.

Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.