strona główna mapa serwisu


Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).


lublin.eu kulturagospodarkaniepelnosprawnifunduszengosportKarta "Rodzina Trzy Plus"

Karta "Rodzina Trzy Plus"
24-04-2012

 

Karta "Rodzina Trzy Plus" jest własnością Urzędu Miasta Lublin.

Karta "Rodzina Trzy Plus" jest imienna, wydawana dla każdego członka rodziny oddzielnie, zawiera adres uprawnionego, termin ważności oraz numer.

Karta "Rodzina Trzy Plus" nie jest kartą kredytową, płatniczą, bankomatową, ani też nie zastępuje żadnej formy płatności.

Wzór Karty "Rodzina Trzy Plus" stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania, wydawana i korzystania z Karty "Rodzina Trzy Plus".

KOMU PRZYSŁUGUJE KARTA "RODZINA TRZY PLUS"

Każdej dużej rodzinie zamieszkałej pod wspólnym adresem na terenie Miasta Lublin, składającej się z rodziców/rodzica, posiadającej na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku pozostających pod opieką rodzica.

JAKIE UPRAWNIENIA DAJE KARTA "RODZINA TRZY PLUS"

Karta "Rodzina Trzy Plus" zapewnia dużym rodzinom korzystanie ze stałych, tymczasowych, świątecznych lub okazjonalnych ulg oraz zwolnień oferowanych przez instytucje miejskie oraz firmy i przedsiębiorstwa działające na terenie Miasta Lublin.

JAK OTRZYMAĆ KARTĘ "RODZINA TRZY PLUS"

Należy złożyć wypełniony i podpisany wniosek w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych ul. Stanisława Leszczyńskiego 20 - V piętro pok. 503 w godzinach pracy Urzędu.

Druki wniosku dostępne są w Wydziale Zdrowia i Spraw Społecznych ul. Stanisława Leszczyńskiego 20 - V piętro pok. 503 oraz można je pobrać drogą elektroniczną z niniejszej strony z zakładki DRUKI DO POBRANIA.

DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU O WYDANIE KARTY "RODZINA TRZY PLUS"

Przy składaniu wniosku należy okazać dokumenty potwierdzające status dużej rodziny tj.:

1. do wglądu dokument potwierdzający tożsamość, zawierający adres zamieszkania - rodzice bądź opiekunowie prawni;  

2. oświadczenie o kontynuowaniu nauki lub legitymacja do wglądu - dzieci powyżej 18 roku życia;

3. w przypadku dzieci niepełnosprawnych – do wglądu dokument potwierdzający niepełnosprawność.

W przypadku zameldowania poza granicami Miasta Lublin wnioskodawca zobowiązany jest uprawdopodobnić fakt zamieszkania na terenie Miasta Lublin.

Prosimy o wypełnianie wniosku DRUKOWANYMI LITERAMI.

Kserokopie dokumentów nie są potwierdzeniem.

ODBIÓR KARTY "RODZINA TRZY PLUS"

Wniosek o wydanie Karty "Rodzina Trzy Plus" rozpatrywany jest w ciągu 7 dni od dnia jego złożenia wraz z załącznikami. Po odbiór Karty "Rodzina Trzy Plus" należy zgłosić się do Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych ul. Stanisława Leszczyńskiego 20 - V piętro pok. 503 w godzinach pracy Urzędu (7:30 - 15:30). Przy odbiorze Karty "Rodzina Trzy Plus" uprawniony otrzyma aktualny katalog podmiotów oraz przysługujących ulg i zwolnień.

JAK KORZYSTAĆ Z KARTY "RODZINA TRZY PLUS"

Karta "Rodzina Trzy Plus" ważna jest do 31 grudnia każdego roku kalendarzowego.

Karta "Rodzina Trzy Plus" ważna jest jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość.

Karta "Rodzina Trzy Plus" ma charakter osobisty i nie może być użyczana bądź odstępowana przez użytkownika innym nieupoważnionym osobom.

Utrata prawa użytkowania Karty "Rodzina Trzy Plus" następuje w przypadku:

1. upływu ważności Karty,

2. uszkodzenia lub całkowitego zniszczenia Karty,

3. korzystania z ulg i zwolnień przez użytkownika niezgodnie z Regulaminem,

4. utraty uprawnień do uczestnictwa w Programie,

5. zmiany danych adresowych użytkownika.

O utracie prawa użytkowania Karty "Rodzina Trzy Plus" użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Lublin.

UPŁYW WAŻNOŚCI KARTY "RODZINA TRZY PLUS" - NOWA KARTA

Po upływie ważności Karty "Rodzina Trzy Plus" osoby zainteresowane mogą wystąpić z ponownym wnioskiem o wydanie nowych Kart "Rodzina Trzy Plus" na zasadach identycznych - wydawanie Karty "Rodzina Trzy Plus" (patrz: JAK OTRZYMAĆ KARTĘ "RODZINA TRZY PLUS" DOKUMENTY NIEZBĘDNE PRZY SKŁADANIU WNIOSKU O WYDANIE KARTY "RODZINA TRZY PLUS").

Przy odbiorze nowych kart należy dołączyć Karty "Rodzina Trzy Plus", które utraciły ważność lub są uszkodzone. W przypadku niemożności zwrotu Karty należy podpisać stosowne oświadczenie

Dodatkowe informacje dotyczące przyznawania, wydawania i korzystania z Karty "Rodzina Trzy Plus" określa Regulamin stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia nr 43/4/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia logo Programu "Rodzina Trzy Plus" oraz regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z Karty "Rodzina Trzy Plus" ze zm. znajdujący się na niniejszej stronie w zakładce PODSTAWA PRAWNA.
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.