strona główna mapa serwisu kontakt

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).Dzieci i młodzież

Szkolnictwo w Lublinie
20-08-2004
Problematyka edukacji publicznej i wychowania dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w szkołach i placówkach prowadzonych przez miasto, jest ważnym aspektem działań władz miasta Lublina. Wszelkie informacje o poradniach, przedszkolach, szkołach integracyjnych i specjalnych można uzyskać w Wydziale Oświaty Urzędu Miasta w Lublinie ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin, tel.: 81 466 39 00, faks: 81 466 39 01
lub w Kuratorium Oświaty i Wychowania w Lublinie ul. 3 Maja 6, telefon: 81-538-52-00
.

Miasto zapewnia kształcenie i opiekę dzieciom i młodzieży z różnymi dysfunkcjami na poziomie przedszkola, szkoły podstawowej, gimnazjum i szkolnictwa ponadgimnazjalnego, w tym:
a) słabo widzącym i niewidomym,
b) słabo słyszącym i niesłyszącym,
c) z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym,
d) z zaburzeniami psychicznymi i autyzmem.
Miasto Lublin jest organem prowadzącym dla:
I. Przedszkola
Przedszkola publiczne, prowadzone przez miasto Lublin zaspakajają potrzeby rozwojowe, edukacyjne oraz zapewniają opiekę dzieciom z różnymi dysfunkcjami w oddziałach specjalnych i integracyjnych. Obecnie na terenie Lublina funkcjonują 4 placówki kształcące dzieci niepełnosprawne w wieku 3-6 lat (a także z decyzją o odroczeniu obowiązku szkolnego). Są to:
a) Przedszkole Specjalne nr 11, przy ul. Młodej Polski 30, 20-863 Lublin, tel./faks: 81-741-09-33, 81-443-85-90, faks: 81-442-05-76, e-mail: ps11lublin@wp.pl;
b) Publiczne Przedszkole Integracyjne nr 40, przy ul. Gospodarczej 18, 20-213 Lublin, tel./faks: 81-746-08-12; 81-538-52-32, e-mail: p40lublin@wp.pl;
c) Przedszkole nr 70, przy ul. Smyczkowej 2, 20-844 Lublin, tel./faks: 81-741-88-13, 081-538-52-32 (z oddziałem integracyjnym),
d) Przedszkole nr 39, przy ul. Balladyny 14, 20-601 Lublin, tel.: 81-525-14-59 (z oddziałem integracyjnym), e-mail: p39lublin@o2.pl
Istnieje możliwość utworzenia oddziałów integracyjnych w innych przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto Lublin.
W wielu przedszkolach już zniesiono bariery architektoniczne, przystosowując je dla potrzeb dzieci niepełnosprawnych. Nauczyciele są przygotowani merytorycznie do pracy z dziećmi o szczególnych potrzebach edukacyjnych, w wielu przedszkolach opracowano programy autorskie do pracy w oddziałach integracyjnych. Wykorzystanie tych możliwości zależy od zainteresowania i potrzeb rodziców.
II. Szkoły i placówki specjalne
Ośrodki Szkolno-Wychowawcze w Lublinie:
1. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1, Al Spółdzielczości Pracy 65, 20 - 147 Lublin, tel.: 81-747-66-68, 81-747-50-75, faks: 81-747-66-68 wew. 11, www.sosw1.lublin.pl, e-mail: soswlublin@interia.pl
w Ośrodku funkcjonują:
a) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 15(Specjalna dla uczniów z Upośledzeniem w Stopniu Lekkim) b) Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy(dla Uczniów z Upośledzeniem Umysłowym w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym)
c) Warsztaty Terapii Zajęciowej
d) Internat
e) Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej “Absolwent”
f) Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka "POMOCNA DŁOŃ"
g) "ZIELONA SZKOŁA" w Sułoszynie
2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2, ul. Głuska 5, 20-439 Lublin, tel./faks: 81-744-47-07, www.sosw2lublin.ck.pl, e-mail: specos@poczta.fm
w Ośrodku funkcjonują:
a) Szkoła Podstawowa Specjalna nr 53 dla Dzieci Upośledzonych Umysłowo w Stopniu Umiarkowanym i Znacznym
b) Gimnazjum Specjalne nr 21
c) Internat
d) Świetlica
3. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej, ul. Hirszfelda 6, 20-092 Lublin, tel.: 81-747-14-23, faks: 81-748-36-39, www.sosw.type.pl, e-mail: info@sosw.pl; oswnw@um.lublin.pl;
w Ośrodku funkcjonują:
a) Przedszkole dla Dzieci Słabo Widzących
b) Szkoła Podstawowa nr 54 dla Dzieci Słabo Widzących
c) Gimnazjum Specjalne nr 22
d) XVII Liceum Ogólnokształcące Uczniów Niewidomych i Słabo Widzących
e) Internat
f) Punkty konsultacyjne
4. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niesłyszącej i Słabo Słyszącej, ul. Herc 4, 20-328 Lublin. tel.: 81-744-19-13, faks: 81-745-81-60, www.sosw.lublin.pl, e-mail: kaminski@platon.man.lublin.pl; soswddimniss@wp.pl;
w Ośrodku funkcjonują:
a) Szkoła Podstawowa nr 55 dla Dzieci Niesłyszących i Słabo Słyszących
b) Gimnazjum Specjalne nr 23
c) XVI Liceum Profilowane dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących, ul. Pogodna 52, 20-337 Lublin
d) Internat
5. Zespół Szkół Nr 4 im. Janusza Korczaka, ul. Bronowicka 21, 20-301 Lublin, tel.: 81-746-14-07, faks: 081-746-46-49, www.zs4.lublin.pl, e-mail: zs4@um.lublin.pl
w Zespole funkcjonują:
a) Szkoła Podstawowa nr 26 - dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim i umiarkowanym, klasy dla dzieci z autyzmem
b) Szkoła Podstawowa nr 49 - dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w nauce
c) Gimnazjum Specjalne nr 20 - dla dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim i umiarkowanym
d) Stowarzyszenie „RADOŚĆ DAWANIA”
6. Zespół Szkół Nr 3, ul. Wyścigowa 31, 20-425 Lublin, tel.: 81-532-19-44, 81-532-80-57, faks: 81-534-94-64, www.zs3.lublin.pl, e-mail: sekretariat@zs3.lublin.pl
w Zespole funkcjonują:
a) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 13 Specjalna dla Uczniów Niesłyszących i Słabo Słyszących
b) Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 14 Specjalna dla Uczniów Niewidomych i Słabo Widzących
c) XI Liceum Profilowane z Oddziałami Integracyjnymi(trzyletnie) - do oddziałów integracyjnych są przyjmowani uczniowie pełnosprawni i niepełnosprawni z różnymi (słabo widzący, słabo słyszący, z ograniczeniami w poruszaniu)
d) IV Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące Specjalne (dwuletnie) - dla Uczniów Niesłyszących, Słabo Słyszących, Niewidomych i Słabo Widzących na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej
e) Szkoła Policealna Integracyjna(dwuletnia) - dla absolwentów liceum i technikum
f) Technikum z Oddziałami Integracyjnymi(czteroletnie) - na podbudowie gimnazjum
g) Internat
III. Szkoły i placówki z oddziałami integracyjnymi
Reformując polską oświatę szczególny nacisk położono na integracyjny sposób kształcenia i wychowania, aby do ogólnodostępnych szkół uczniowie z różnego rodzaju niepełnosprawnościami mogli uczęszczać razem z pełnosprawnymi rówieśnikami. Dzieci i młodzież z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy ma możliwość edukacji w oddziałach integracyjnych.
a) Szkoły podstawowe z oddziałami integracyjnymi:
- SP nr 28 przy ul. Radości 13, 20-530 Lublin, tel.: 81-527-46-29, faks: 81-533-92-72, strona  www.sp28.lublin.pl, e-mail: szkola@sp28.lublin.pl
- SP nr 32 przy ul. K. Przerwy-Tetmajera 2, 20-362 Lublin, tel./faks: 81-744-16-44, www.sp32.lublin.pl, e-mail: sp32@um.lublin.pl
- SP nr 43 przy ul. Śliwińskiego 5, 20-861 Lublin, tel.: 81-741-13-05 wew.12; 23; 31; e-mail: sp43_lub@wp.pl
W szkołach tych zatrudnieni są nauczyciele specjaliści ze specjalnym przygotowaniem: logopedzi, surdologopedzi, psycholodzy, pedagodzy specjalni.
b) Gimnazja z oddziałami integracyjnymi:
- Gimnazjum nr 11, ul. Radości 13, 20-533 Lublin, tel.: 81-527-96-95, www.gim11.lublin.pl, e-mail: gim11@gim11.lublin.pl
- Gimnazjum nr 15, ul. Elektryczna 51, 20-349 Lublin, tel.: 81-744-08-00, faks: 81-745-41-61 www.gimnazjum15.lublin.pl, e-mail: gimnazjum15@lublin.home.pl
c) Szkoły Ponadgimnazjalne z oddziałami integracyjnymi:
- XI Liceum Profilowane z Oddziałami Integracyjnymi.( W Zespole Szkół nr 3, ul. Wyścigowa 31, tel.: 81-532-19-44, 81-532-80-57, faks: 081-534-94-64, www.zs3.lublin.pl, e-mail: sekretariat@zs3.lublin.pl, www.zs3.lublin.pl
- Szkoła Policealna Integracyjna (W Zespole Szkół nr 3, ul. Wyścigowa 31, tel.: 81-532-19-44, 81-532-80-57, faks: 81-534-94-64, www.zs3.lublin.pl, e-mail: sekretariat@zs3.lublin.pl
- Technikum z Oddziałami Integracyjnymi w Zespole Szkół Nr 3, przy ul. Wyścigowej 31 (tel.: 81-532-19-44, 81-532-80-57, faks: 81-534-94-64, www.zs3.lublin.pl, e-mail: sekretariat@zs3.lublin.pl
IV. Nauczanie indywidualne
Nauczaniem indywidualnym objęty może być każdy uczeń na podstawie wyraźnych wskazań lekarskich, pedagogicznych i na wyraźne życzenie rodziców lub opiekunów prawnych. Prawie wszystkie szkoły w Lublinie prowadzą nauczanie indywidualne uczniów niezdolnych do nauki w warunkach szkolnych.
Na podstawie danych Wydziału Oświaty i Wychowania UM oraz Kuratorium Oświaty w Lublinie
sdm

 
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.