strona główna mapa serwisu kontakt

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
12-08-2010
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie 20-112 Lublin, ul. Grodzka 7
Sekretariat tel.: 81- 466-53-00 fax: 81-466-53-01
Z-ca Dyrektora ds.Pomocy Środowiskowej 81-466-53-04
Z-ca Dyrektora ds.Opieki nad Dzieckiem i Rodziną 81-466-53-05

Godziny pracy 7.30 - 15.30
www.mopr.lublin.pl
e-mail: centrum@mopr.lublin.pl

I . Pion ds. opieki nad dzieckiem i rodziną, ul. Grodzka 7, 20-112 Lublin
Zajmuje się realizacją rodzinnej opieki zastępczej nad dzieckiem, udzielaniem pomocy w integracji ze środowiskiem, pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnianie wychowankom opuszczającym placówki opiekuńczo- wychowawcze i rodziny zastępcze. Do zadań pionu należy też organizowanie opieki w rodzinach zastępczych i udzielanie pomocy pieniężnej na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dzieci, prowadzenie i tworzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych, ośrodka adopcyjno – opiekuńczego, organizowanie i prowadzenie specjalistycznego poradnictwa oraz innych zadań z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną.
Pion ten zajmuje się też osobami niepełnosprawnymi, ich rehabilitacja zawodową i społeczną. Stale współpracuje z instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

Dział ds. osób niepełnosprawnych
Zemborzycka 88 – 92, 20 – 445 Lublin
godziny przyjęć interesantów: pn 10.00 – 17.00, wt – pt 8.00 – 15.00

Kierownik działu pokój 2/11, 466-53-92
Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych pokój 2/1, tel: 466-53-95
Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych pokój 1/1 tel.: 466-53-96
Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki  pokój 2/4, tel.: 466-53-94
Dofinansowanie sprzętu rehabilitacyjnego dla osób prawnych i nie posiadających osobowości prawnej świadczących usługi rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych  pokój 2/4, tel.: 466-53-94
Dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych i sprzętu rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych pokój 2/4, tel.: 466-53-90
Dofinansowanie likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się pokój 1/1, tel.: 466-53-97
Dofinansowanie działalności warsztatów terapii zajęciowej pokój 2/10, tel.: 466-53-91
Realizacja "Programu działań na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta Lublin" pokój 1/1, te.: 466-53-99
Radca prawny pokój 2/10
Obsługa księgowa pokój 1/7, tel.: 466-53-93

II. Pion ds. świadczeń socjalnych,
ul. Zemborzycka 88-92, 20-445 Lublin, e-mail: sr@mopr.lublin.pl
tel.: 81- 466-53-50, fax: 81-466-53-51
Zajmuje się ustalaniem, przyznawaniem i wypłatą zasiłków rodzinnych oraz dodatków do zasiłku a także ustalaniem, przyznawaniem i wypłatą świadczeń opiekuńczych. W gestii tego pionu leży egzekucja nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz świadczeń rodzinnych.
                                   przyjęcia interesantów                                         otwarcie kas

poniedziałek                            10.00-17.00                                                                  10.00-16.00
wtorek                                      8.00-15.00                                                                  10.00-14.00
środa                                        8.00-15.00                                                                  10.00-14.00
czwartek                                   8.00-15.00                                                                  10.00-14.00
piątek                                       8.00-15.00                                                                  10.00-12.00
szczegółowe dane na stronie MOPR

III. Pion ds. pomocy środowiskowej, ul. Grodzka 7, 20-112 Lublin
Zajmuje się realizacją pomocy w formie przyznawania świadczeń i pracy socjalnej osobom i rodzinom poprzez organizowanie, nadzór i koordynację pracy filii Ośrodka; realizacją zadań z zakresu integracji uchodźców i repatriantów w Polsce, pomoc kombatantom oraz innych zadań z zakresu pomocy środowiskowej. Aby uzyskać potrzebną pomoc należy skontaktować się z odpowiednią Filią Ośrodka.

Filie Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
Każda Filia podzielona jest na rejony opiekuńcze z pracownikami socjalnymi, którym podlegają poszczególne ulice.

MOPR Filia Nr 1
ul. Lubartowska 6-8, 20-084 Lublin
81-466-54-00, fax: 81-466-54-01
        
MOPR Filia Nr 2
ul. Kresowa 9, 20-215 Lublin
ul. Mieszka I 4 tel.81-466-54-30, fax: 81-466-54-31

MOPR Filia Nr 3
ul. Mieszka I 4, 20-610 Lublin
81-466-54-70, fax: 81-466-54-71

MOPR Filia Nr 4
Al. Kompozytorów Polskich 8, 20-848 Lublin
81-466-55-00, fax: 81-466-55-01

MOPR Filia Nr 5  
ul. Nałkowskich 114, 20-470 Lublin
81-466-55-20, fax: 81-466-55-21

Dane teleadresowe na stronie MOPR

Dział domów pomocy społecznej i ośrodków wsparcia, ul. Grodzka 7, 20-112 Lublin
tel.: 81-466-53-00
Do zadań działu należy m.in. nadzór nad domami pomocy społecznej i ośrodkami wsparcia, przyjmowanie i weryfikowanie dokumentacji osób ubiegających się o umieszczenie w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia, przygotowanie decyzji o odpłatności za pobyt. Do zadań tego działu należy też pomoc osobom bezdomnym, kierowanie do schronisk i domów dla bezdomnych. W razie niemożności zapewnienia usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania można ubiegać się o umieszczenie w domu pomocy społecznej, tj. w placówce pobytu stałego zapewniającej całodobową opiekę oraz zaspakajającej niezbędne potrzeby: bytowe, zdrowotne, edukacyjne, społeczne i religijne. Można także starać się o pobyt w ośrodku wsparcia – jest to pobyt kilkugodzinny, zapewnione są posiłki, zajęcia terapeutyczne. Pobyt w domu pomocy społecznej i ośrodku wsparcia jest odpłatny. - Domy pomocy społecznej - Ośrodki wsparcia - Ośrodki Interwencji Kryzysowej.

Adresy i telefony Filii MOPR, rejonów opiekuńczych wszelkie potrzebne i szczegółowe informacje, znajdują się na stronie:
www.mopr.lublin.pl
e-mail: centrum@mopr.lublin.pl
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.