Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Strona główna  >> Zamówienia Publiczne >> zakończone >> 2016 >> (2016-12-29 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na rozbudowę Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie


 

(2016-12-29) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

Tryb udzielenia zamówienia : postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
Rodzaj zamówienia: zamówienia na roboty budowlane
Rok: 2016
Przedmiot zamówienia: Rozbudowa Systemu Zarządzania Ruchem i Komunikacją w Lublinie
Rodzaj dokumentu: specyfikacja istotnych warunków zamówienia

-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

 SIWZ (rozb.SZRiK).pdf
 zał. nr 1 do SIWZ - PFU z zał.zip
 zał. nr 2 do SIWZ - JEDZ.doc
 zał. nr 3-7 do SIWZ (.pdf).zip
 zał. nr 4-7 do SIWZ w wersji edytowalnej (.doc, .odt).zip
 zał. nr 8 do SIWZ - Próbka - Instrukcja mikro- i makrosymulacji.zip
 zał. nr 9 do SIWZ - wzór umowy (rozb.SZRiK).pdf
 zał. nr 2 do umowy - wzór karty gwarancyjnej.pdf
Ukryj rejestr zmian
REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: (2016-12-29) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 
Wprowadził do BIP: ZDM - Przybysz Mariusz 
Data udostępnienia w BIP: 2016-12-29 
Wytworzył informację: Przybysz Mariusz 
Ostatnio modyfikował: ZDM - Przybysz Mariusz 
Data modyfikacji: 2016-12-29 
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie