Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie
Strona główna  >> Zamówienia Publiczne >> zakończone >> 2017


 
 (2017-02-17 Usługa) Przetarg nieograniczony na likwidację dzikich wysypisk w pasach drogowych na terenie miasta Lublin
 (2017-02-20 Dostawa) Przetarg nieograniczony na Wytworzenie i dostarczenie sadzonek roślin rabatowych oraz wytworzenie i dostarczenie obsadzanych w donicach, donicach wiszących, donicach na płotkach, skrzynkach balkonowych, donicach stojących czarnych i betonowych oraz konstrukcjach kwietnikowych sadzonek roślin, w okresie wiosenno – letnim 2017 r.
 (2017-03-03 Usługa) Przetarg nieograniczony na Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadań w ramach projektu „Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych zintegrowanych z innymi rodzajami transportu dla potrzeb LOF” planowanego do realizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 oraz pełnienie nadzorów autorskich
 (2017-03-08 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Rucianej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 (2017-03-08 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Krężnickiej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 (2017-03-08 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Tymiankowej i ul. Tatarakowej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
 (2017-03-09 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na budowę przedłużenia ul. Kazimierza Jagiellończyka w Lublinie od skrzyżowania z ul. Zygmunta Augusta do północnej granicy działki nr 21/4; (od km 0+000,00 do km 0+077,40)
 (2017-03-10 Usluga) Przetarg nieograniczony na: Zadanie I - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę ul. Bliskiej i przebudowę/rozbudowę odcinka ul. Wojciechowskiej w Lublinie oraz pełnienie nadzorów autorskich; Zadanie II - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy i przebudowy sieci wodociągowej z odgałęzieniami oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej z odgałęzieniami w ul. Bliskiej w Lublinie.
 (2017-03-16 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Wesołej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
 (2017-03-20 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i przebudowę ulicy Północnej w Lublinie na odcinku od ul. Szymańskiego do posesji Północna 127 wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogowym oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 (2017-03-21 Dostawa) Przetarg nieograniczony na Wytworzenie i dostarczenie sadzonek roślin rabatowych oraz wytworzenie i dostarczenie obsadzanych w donicach, donicach wiszących, donicach na płotkach, skrzynkach balkonowych, donicach stojących czarnych i betonowych oraz konstrukcjach kwietnikowych sadzonek roślin, w okresie wiosenno – letnim 2017 r.
 (2017-03-23 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Godebskiego w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 (2017-03-23 Usługa) Przetarg nieograniczony na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na rozbudowę ul. Raszyńskiej w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Lazurową do wysokości posesji nr 63, budowę ulicy Tarninowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Raszyńską do skrzyżowania z ulicą Feliksa Skubiszewskiego oraz budowy kolektora deszczowego do zbiornika retencyjnego w rejonie ul. Bolesława Liszkowskiego i ul. Laskowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 (2017-04-03 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na przebudowę i budowę oświetlenia ulicy Gospodarczej i Hutniczej w Lublinie
 (2017-04-11 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na budowę drogi gminnej nr 106572L – ulicy Poziomkowej w Lublinie na odcinku od ulicy Nasturcjowej do ulicy Barwinkowej, wraz z oświetleniem drogowym, siecią kanalizacji deszczowej, siecią kanalizacji sanitarnej i siecią wodociągową wraz z przyłączami w granicach pasa drogowego
 (2017-04-12 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Solnej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.
 (2017-04-24 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Tymiankowej i ul. Tatarakowej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego: etap I ul. Tymiankowa.
 (2017-04-27 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Rucianej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 (2017-05-05 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie remontu chodników, budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz zatok parkingowych na terenach miejskich w obrębie osiedla Błonie w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 (2017-05-08 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na zaprojektowanie i wykonanie remontu ulicy Grottgera w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego
 (2017-05-10 Robota budowlana) Przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Laury w Lublinie
Zarząd Dróg i Mostów w Lublinie