Warsztaty Kultury w Lublinie
Strona główna  >> Menu przedmiotowe >> Ogłoszenia >> Zamówienia publiczne


 
 Archiwum 2016
 Archiwum 2015
 Archiwum 2014
 Archiwum 2013
 Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na zapewnienie kompleksowej obsługi technicznej wydarzeń artystycznych odbywających się w ramach Wschód Kultury - Inne Brzmienia Art ’n’Music Festival [WK-II.271.1.PN.2017]
 ZAPYTANIE OFERTOWE na kompleksową obsługę techniczną Carnavalu Sztukmistrzów w dniach 24.07-31.07.2017 [WK-II.271.9.2017]
 Informacja z otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zapewnienie kompleksowej obsługi technicznej wydarzeń artystycznych odbywających się w ramach Wschód Kultury - Inne Brzmienia Art 'n' Music Festival [WK-II.271.1.PN.2017]
 Przetarg nieograniczony na zapewnienie kompleksowej obsługi technicznej wydarzeń artystycznych odbywających się w ramach Wschód Kultury - Inne Brzmienia Art 'n' Music Festival [WK-II.271.1.PN.2017]
 Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej w postępowaniu na wyłonienie Operatora prowadzącego lokal gastronomiczny kawiarni Warsztatów Kultury w Lublinie zlokalizowanej w budynku przy ul. Grodzkiej 5a
 ZAPYTANIE OFERTOWE mające na celu ustalenie możliwości technicznych oraz warunków finansowych wykonania tymczasowej konstrukcji na Placu po Farze w Lublinie. [WK-II.271.6.2017]
 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zapewnienie kompleksowej ochrony wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Warsztaty Kultury w Lublinie w 2017 r.
 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) na zapewnienie kompleksowej ochrony wydarzeń kulturalnych organizowanych przez Warsztaty Kultury w Lublinie w 2017 r. [WK-II.271.US-1.2017]
 Notatka z wyboru oferty na na wynajem kabin sanitarnych oraz przenośnych umywalek wraz z serwisem, transportem, montażem i demontażem na imprezy plenerowe organizowane przez Warsztaty Kultury w Lublinie w roku 2017 [WK-II.271.1.2017]
 Notatka z wyboru oferty na wynajem barierek ochronnych lekkich i ciężkich wraz z transportem, montażem i demontażem na potrzeby imprez plenerowych organizowanych przez Warsztaty Kultury w Lublinie w roku 2017. [WK-II.271.2.2017]
 Notatka z wyboru oferty na zabezpieczenie medyczne imprez plenerowych organizowanych przez Warsztaty Kultury w Lublinie w roku 2017 [WK-II.271.3.2017]
 ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem kabin sanitarnych oraz przenośnych umywalek wraz z serwisem, transportem, montażem i demontażem na imprezy plenerowe organizowane przez Warsztaty Kultury w Lublinie w roku 2017 [WK-II.271.2017]
 ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem barierek ochronnych lekkich i ciężkich wraz z transportem, montażem i demontażem na potrzeby imprez plenerowych organizowanych przez Warsztaty Kultury w Lublinie w roku 2017. [WK-II.271.2.2017]
 ZAPYTANIE OFERTOWE na zabezpieczenie medyczne imprez plenerowych organizowanych przez Warsztaty Kultury w Lublinie w roku 2017 [WK-II.271.3.2017]
Warsztaty Kultury w Lublinie