strona główna Urząd Miasta Lublin instrukcja obsługi BIP redakcja

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).

Prezydent, zastępcy, pełnomocnicy
Prezydent Miasta Lublin
Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin
Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Lublin
Doradcy Prezydenta Miasta Lublin
Sekretarz Miasta Lublin
Skarbnik Miasta Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Oświadczenia majątkowe
Ciała doradcze
Rady dzielnic
Struktura organizacyjna
Rada Miasta Lublin
Radni Rady Miasta Lublin
Kluby radnych RM Lublin
Komisje RM Lublin
Sesje RM Lublin
Plany pracy RM Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Okręgi wyborcze
Młodzieżowa Rada Miasta Lublin
Archiwum RM Lublin
Wybory ławników sądowych
Urząd Miasta Lublin
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Kontrole
Informacje o rejestrach, ewidencjach, archiwach
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Karty informacyjne UM
Dane demograficzne
Zgromadzenia publiczne
Elektroniczna Tablica Ogłoszeń
Prawo
Statut Miasta Lublin
Uchwały RM Lublin
Zarządzenia Prezydenta
Regulaminy
Akty prawa miejscowego
Inne
Wybory
Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
Finanse i majątek
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Budżet miasta
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Jawność finansów publicznych
Dług publiczny
Podatki i opłaty
Majątek Gminy
Wykaz jednostek objętych bilansem skonsolidowanym
Strategia i planowanie
Strategia rozwoju (plan działania)
Planowanie przestrzenne
Rewitalizacja
Ochrona środowiska
Ochrona przed hałasem
Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
Dostęp do informacji publicznej
Rejestr umów
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Dostęp do informacji nieopublikowanej w BIP
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Inne
Jednostki organizacyjne Miasta Lublin
Instytucje kultury
Jednostki budżetowe opieki społecznej i pracy
Jednostki budżetowe porządku publicznego
Pozostałe jednostki budżetowe
Spółki
Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe
Samorządowe zakłady budżetowe
Podmioty lecznicze
Żłobki

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA


W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na budowę magistrali wodociągowej w ulicy Poligonowej, Zelwerowicza i Koncertowej w Lublinie.wybrana została oferta złożona przez


Zakład Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych

Jan Pastwa

ul. Żelazowej Woli 11/2, 20-836 Lublin

Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert.


Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz
ze streszczeniem oceny i porównania ofert:


Firma (nazwa) lub nazwisko oraz
adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium cena

Razem


Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych HYDROSERVICE S. Szulawa & S. Kamiński

ul. Wiejska 46

20-134 Lublin

97,44 pkt.

97,44 pkt.


PETROBUD Sp. z o.o.

Wierzchowiska Drugie 101A

21-050 Piaski


-----------------------------------------

Turek Junior Bartosz Turek

ul. Zbożowa 89

20-827 Lublin

90,55 pkt.

90,55 pkt.

AMAR Sp. z o.o.

ul. Energetyków 1

20-447 Lublin

91,27 pkt.

91,27 pkt.

Lubelskie Przedsiębiorstwo

Robót Inżynieryjnych Sp. zo.o.

ul. Zemborzycka 53

20-445 Lublin

86,43 pkt.

86,43 pkt.

Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane

INŻ-WOD-BUD M. Szopa

ul. Mełgiewska 31

20-234 Lublin

------------------------

----------------------

WODROL Sp. z o.o.

ul. Misjonarska 20

20-107 Lublin

----------------------

------------------

Zakład Robót Inżynieryjno-Budowlanych

ul. Gorczańska 2/14

20-868 Lublin

----------------------

-------------------

Zakład Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych

Jan Pastwa

ul. Żelazowej Woli 11/2

20-836 Lublin

100 pkt.

100 pkt.

Przedsiębiorstwo Usług Wodno Budowlanych

WOD-BUD” Sp. z o.o.

ul. Piłsudksiego 12/1

23-200 Kraśnik

------------------

-----------------

EDBAR Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe

Edmund Baraniecki

ul. Jaworowskiego 1

20-612 Lublin

------------------

-----------------Ukryj rejestr zmian
Nazwa informacji: Ogłoszenie o wyniku postępowania
Wprowadził do BIP: ZP - Kudła Łukasz
Data udostępnienia w BIP: 2008-04-17
Wytworzył informację: Kudła Łukasz
Ostatnio modyfikował: ZP - Kudła Łukasz
Data modyfikacji: 2008-04-17
Status: Informacja aktualna
Statystyki »  Szczegóły »
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.