strona główna Urząd Miasta Lublin instrukcja obsługi BIP redakcja

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).

Prezydent, zastępcy, pełnomocnicy
Prezydent Miasta Lublin
Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin
Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Lublin
Doradcy Prezydenta Miasta Lublin
Sekretarz Miasta Lublin
Skarbnik Miasta Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Oświadczenia majątkowe
Ciała doradcze
Rady dzielnic
Struktura organizacyjna
Rada Miasta Lublin
Radni Rady Miasta Lublin
Kluby radnych RM Lublin
Komisje RM Lublin
Sesje RM Lublin
Plany pracy RM Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Okręgi wyborcze
Młodzieżowa Rada Miasta Lublin
Archiwum RM Lublin
Wybory ławników sądowych
Urząd Miasta Lublin
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Kontrole
Informacje o rejestrach, ewidencjach, archiwach
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Karty informacyjne UM
Dane demograficzne
Zgromadzenia publiczne
Elektroniczna Tablica Ogłoszeń
Prawo
Statut Miasta Lublin
Uchwały RM Lublin
Zarządzenia Prezydenta
Regulaminy
Akty prawa miejscowego
Inne
Wybory
Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
Finanse i majątek
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Budżet miasta
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Jawność finansów publicznych
Dług publiczny
Podatki i opłaty
Majątek Gminy
Wykaz jednostek objętych bilansem skonsolidowanym
Strategia i planowanie
Strategia rozwoju (plan działania)
Planowanie przestrzenne
Rewitalizacja
Ochrona środowiska
Ochrona przed hałasem
Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
Dostęp do informacji publicznej
Rejestr umów
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Dostęp do informacji nieopublikowanej w BIP
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Inne
Jednostki organizacyjne Miasta Lublin
Instytucje kultury
Jednostki budżetowe opieki społecznej i pracy
Jednostki budżetowe porządku publicznego
Pozostałe jednostki budżetowe
Spółki
Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe
Samorządowe zakłady budżetowe
Podmioty lecznicze
Żłobki
Informacja o wyniku naboru na stanowisko:


I.Nazwa i adres jednostki:

URZĄD MIASTA LUBLIN
Plac Władysława Łokietka 1
20-950 Lublin

II.Określenie stanowiska urzędniczego:

podinspektor w Referacie ds. obsługi kancelaryjnej
w Biurze Obsługi Kancelaryjnej
w Departamencie Sekretarza
Urzędu Miasta LublinInformuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:
Pan Marcin Przepiórka, zamieszkały w Lublinie.


Uzasadnienie :

Wybrany kandydat na ww. stanowisko spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie oraz wymagane doświadczenie pracy w administracji publicznej. Posiada dużą wiedzę z zakresu znajomości : Kodeksu postępowania administracyjnego, Instrukcji kancelaryjnej, zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego oraz umiejętność obsługi komputera.

Informację o wyniku naboru opublikowano w BIP oraz wywieszono na tablicy informacyjnej w Ratuszu (Plac Władysława Łokietka 1) i w budynku Urzędu Miasta przy Placu Litewskim 1 w dniu 4 grudnia 2007 r.
Ukryj rejestr zmian
Nazwa informacji: Informacja o wyniku naboru na stanowisko: podinspektor w Referacie ds. obsługi kancelaryjnej w OK
Wprowadził do BIP: KD - Kuwałek Marta
Data udostępnienia w BIP: 2007-12-04
Wytworzył informację: Sławek Marta
Ostatnio modyfikował: KD - Kuwałek Marta
Data modyfikacji: 2007-12-04
Status: Informacja aktualna
Statystyki »  Szczegóły »
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.