strona główna Urząd Miasta Lublin redakcja

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).

Prezydent, zastępcy, pełnomocnicy
Prezydent Miasta
Zastępcy Prezydenta Miasta
Pełnomocnicy
Sekretarz Miasta
Skarbnik Miasta
Przyjęcia mieszkańców
Oświadczenia majątkowe
Ciała doradcze
Rady dzielnic
Rada Miasta Lublin
Radni Rady Miasta Lublin
Kluby radnych RM Lublin
Komisje RM Lublin
Sesje RM Lublin
Plany pracy RM Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Okręgi wyborcze
Młodzieżowa Rada Miasta Lublin
Nabór na ławników sądowych
Archiwum RM Lublin
Urząd Miasta Lublin
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Kontrole
Informacje o rejestrach, ewidencjach, archiwach
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Karty informacyjne UM
Dane demograficzne
Prawo
Statut Miasta
Uchwały RM Lublin
Zarządzenia Prezydenta
Regulaminy
Akty prawa miejscowego
Inne
Wybory Prezydenta RP
Informacje ogólne
Obwody głosowania
Obwodowe komisje wyborcze
Informacje dla wyborców
Finanse i majątek
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Budżet miasta
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Jawność finansów publicznych
Dług publiczny
Podatki i opłaty
Majątek Gminy
Wykaz jednostek objętych bilansem skonsolidowanym
Strategia i planowanie
Strategia rozwoju (plan działania)
Planowanie przestrzenne
Ochrona środowiska
Ochrona przed hałasem
Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
Dostęp do informacji publicznej
Rejestr umów
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Dostęp do informacji nieopublikowanej w BIP
Zasady ponownego wykorzystania
Jednostki organizacyjne Miasta Lublin
Instytucje kultury
Jednostki budżetowe opieki społecznej i pracy
Jednostki budżetowe porządku publicznego
Pozostałe jednostki budżetowe
Spółki
Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe
Samorządowe zakłady budżetowe
Zakłady opieki zdrowotnej
Żłobki
Informacja o wyniku naboru na stanowisko:


I.Nazwa i adres jednostki:

URZĄD MIASTA LUBLIN
Plac Władysława Łokietka 1
20-950 Lublin

II.Określenie stanowiska urzędniczego:

podinspektor w Referacie ds. obsługi kancelaryjnej
w Biurze Obsługi Kancelaryjnej
w Departamencie Sekretarza
Urzędu Miasta LublinInformuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko został wybrany:
Pan Marcin Przepiórka, zamieszkały w Lublinie.


Uzasadnienie :

Wybrany kandydat na ww. stanowisko spełnia wszystkie wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Posiada wykształcenie wyższe magisterskie oraz wymagane doświadczenie pracy w administracji publicznej. Posiada dużą wiedzę z zakresu znajomości : Kodeksu postępowania administracyjnego, Instrukcji kancelaryjnej, zasad funkcjonowania administracji publicznej, w tym samorządu terytorialnego oraz umiejętność obsługi komputera.

Informację o wyniku naboru opublikowano w BIP oraz wywieszono na tablicy informacyjnej w Ratuszu (Plac Władysława Łokietka 1) i w budynku Urzędu Miasta przy Placu Litewskim 1 w dniu 4 grudnia 2007 r.
Ukryj rejestr zmian
Nazwa informacji: Informacja o wyniku naboru na stanowisko: podinspektor w Referacie ds. obsługi kancelaryjnej w OK
Wprowadził do BIP: KD - Sławek Marta
Data udostępnienia w BIP: 2007-12-04
Wytworzył informację: Sławek Marta
Ostatnio modyfikował: KD - Sławek Marta
Data modyfikacji: 2007-12-04
Status: Informacja aktualna
Statystyki »  Szczegóły »
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.