strona główna Urząd Miasta Lublin redakcja

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).

 

Urząd Miasta Lublin
Wydział Spraw Administracyjnych
SA-002
Karta informacyjna

Wydawanie dowodu osobistego - wymiana


Wymagane wnioski


SA-002-01 - wniosek o wydanie dowodu osobistego


Lista wnioskówWymagane załączniki


- odpis skrócony aktu małżeństwa wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku, jeżeli akt ten został sporządzony poza Lublinem,
- dwie aktualne, jednakowe fotografie o wymiarach 3,50 x 4,50 cm przedstawiające osobę bez nakrycia głowy i bez okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy,
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie dowodu osobistego,
- na żądanie organu - poświadczenie obywatelstwa polskiego lub inny dokument potwierdzający posiadanie polskiego obywatelstwa.


Dokumenty do wglądu


Dowód osobisty podlegający wymianie


Sposób i miejsce składania dokumentów


- Biuro Obsługi Mieszkańców
20-071 Lublin
ul. Wieniawska 14, stanowiska nr 11, 14, 15, 16 (I piętro)
tel. 081 466 1032
tel. 081 466 1033.
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

- Biuro Obsługi Mieszkańców
20-609 Lublin
ul. Filaretów 44, okienka nr 1, 2, 3 (parter)
tel. 081 466 1063
tel. 081 466 1064
tel. 081 466 1065.
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

- Biuro Obsługi Mieszkańców
20-243 Lublin
ul. Kleeberga 12a, stanowiska nr 3, 4, 5
tel. 081 466 1074
tel. 081 466 1075
tel. 081 466 1076.
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.


Wymagane opłaty


Opłata za wydanie dowodu osobistego wynosi 30 zł. Wpłat można dokonać na konto:
Urząd Miasta Lublin
Bank PEKAO S.A. V/O Lublin
62 1240 1503 1111 0010 0125 3660
bez dodatkowych opłat we wszystkich oddziałach Banku PEKAO S. A. na terenie Miasta Lublin oraz w kasach znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Lublin:

- ul. Wieniawska 14 - I piętro (BOM) i II piętro (pokój nr 204) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek od 7.30 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.30 do 14.30,

- ul. Leszczyńskiego 20 - I piętro w godzinach:
- poniedziałek, wtorek od 7.30 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.30 do 14.30,

- ul. Filaretów 44 (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 14.45,

- ul. Kleeberga 12a (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.45 do 14.45.


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


Wnioskodawca odbiera dowód osobiście w Biurze Obsługi Mieszkańców, w którym wniosek został złożony:
- Biuro Obsługi Mieszkańców
20-071 Lublin
ul. Wieniawska 14, stanowiska nr 12, 13 (I piętro)
tel. 081 466 1032
tel. 081 466 1033.
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

- Biuro Obsługi Mieszkańców
20-609 Lublin
ul. Filaretów 44, okienka nr 1, 2, 3 (parter)
tel. 081 466 1063
tel. 081 466 1064
tel. 081 466 1065.
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

- Biuro Obsługi Mieszkańców
20-243 Lublin
ul. Kleeberga 12a, stanowiska nr 3, 4, 5
tel. 081 466 1074
tel. 081 466 1075
tel. 081 466 1076.
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.


Termin złożenia


W razie zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, należy wystąpić o jego wymianę w terminie do 14 dni od dnia doręczenia dokumentu stwierdzającego zmianę.


Termin załatwienia sprawy


1 miesiąc, jeżeli osoba posiada dowód osobisty wydany w miejscu obecnego zameldowania na pobyt stały.
2 miesiące, jeżeli osoba posiada dowód osobisty wydany poza miejscem obecnego stałego zameldowania.


Tryb odwoławczy


Odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Wydziału Spraw Administracyjnych (20-069 Lublin, ul. Leszczyńskiego 20) w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji administracyjnej.


Informacje dodatkowe


Złożenie wniosku i odbiór dowodu osobistego musi nastąpić osobiście.

Wnioski o wydanie dowodu osobistego należy wypełniać drukowanymi literami.

UWAGA! Wniosek należy podpisać w momencie składania dokumentów w obecności pracownika. W szczególnych przypadkach, w których osoba nie może stawić się w urzędzie z powodu kalectwa lub innej nie dającej się pokonać przeszkody, organ może dokonać określonej czynności w miejscu pobytu danej osoby (np. przyjęcie wzoru podpisu lub dostarczenie dowodu).

Osoby w wieku 13-18 lat ubiegające się o dowód osobisty składają wniosek w obecności swojego rodzica lub opiekuna prawnego, który również podpisuje wniosek.

Małoletni przed ukończeniem 13 roku życia składają wniosek w obecności obojga rodziców (opiekunów prawnych) na ich uzasadniony wniosek, dokumenty należy złożyć:
Biuro Obsługi Mieszkańców
20-071 Lublin
ul. Wieniawska 14, stanowiska nr 11, 14, 15, 16 (I piętro)
tel. 081 466 1002.
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15.

Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografie przedstawiające osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografie przedstawiające osobę z nakryciem głowy (dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiających osobę w okularach z ciemnymi szkłami jest orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami o orzekaniu o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności; dokumentem poświadczającym uprawnienie do załączania fotografii przedstawiającej osobę w nakryciu głowy jest zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej).

Odpisy skrócone aktów urodzeń i małżeństw wydawane do dowodów osobistych są zwolnione z opłaty skarbowej.

Dowody osobiste wydawane osobom do 65 roku życia ważne są przez 10 lat, a dowody osobiste wydawane osobom powyżej 65 roku życia wydawane są na czas nieoznaczony. Dowody osobiste dla osób małoletnich ważne są przez 5 lat.


Czynności powiązane


Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mają obowiązek aktualizowania danych wynikających z faktu otrzymania dowodu osobistego przez dokonanie zgłoszenia aktualizacyjnego do właściwego naczelnika urzędu skarbowego.


Podstawa prawna


- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2000 r. w sprawie opłaty za wydanie dowodu osobistego (Dz. U. z 2000 r. Nr 105, poz. 1110 z późn. zm.),
- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 listopada 2000 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich wymiany, zwrotu lub utraty (Dz. U. z 2000 r. Nr 112, poz. 1182 z późn. zm.).


Data zatwierdzenia


06-02-2008


Wydrukuj pdfUkryj rejestr zmian
Nazwa informacji: Wydawanie dowodu osobistego - wymiana
Wprowadził do BIP: IT - Piasecka Anna - Administrator
Data udostępnienia w BIP: 2007-11-20
Wytworzył informację: Piasecka Anna
Ostatnio modyfikował: OM - Żak Andrzej
Data modyfikacji: 2012-11-29
Status: Informacja nieaktualna
Statystyki »  Szczegóły »
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.