strona główna Urząd Miasta Lublin instrukcja obsługi BIP redakcja

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).

Prezydent, zastępcy, pełnomocnicy
Prezydent Miasta Lublin
Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin
Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Lublin
Doradcy Prezydenta Miasta Lublin
Sekretarz Miasta Lublin
Skarbnik Miasta Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Oświadczenia majątkowe
Ciała doradcze
Rady dzielnic
Struktura organizacyjna
Rada Miasta Lublin
Radni Rady Miasta Lublin
Kluby radnych RM Lublin
Komisje RM Lublin
Sesje RM Lublin
Plany pracy RM Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Okręgi wyborcze
Młodzieżowa Rada Miasta Lublin
Archiwum RM Lublin
Wybory ławników sądowych
Urząd Miasta Lublin
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Kontrole
Informacje o rejestrach, ewidencjach, archiwach
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Karty informacyjne UM
Dane demograficzne
Zgromadzenia publiczne
Elektroniczna Tablica Ogłoszeń
Prawo
Statut Miasta Lublin
Uchwały RM Lublin
Zarządzenia Prezydenta
Regulaminy
Akty prawa miejscowego
Inne
Wybory
Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
Finanse i majątek
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Budżet miasta
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Jawność finansów publicznych
Dług publiczny
Podatki i opłaty
Majątek Gminy
Wykaz jednostek objętych bilansem skonsolidowanym
Strategia i planowanie
Strategia rozwoju (plan działania)
Planowanie przestrzenne
Rewitalizacja
Ochrona środowiska
Ochrona przed hałasem
Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
Dostęp do informacji publicznej
Rejestr umów
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Dostęp do informacji nieopublikowanej w BIP
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Inne
Jednostki organizacyjne Miasta Lublin
Instytucje kultury
Jednostki budżetowe opieki społecznej i pracy
Jednostki budżetowe porządku publicznego
Pozostałe jednostki budżetowe
Spółki
Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe
Samorządowe zakłady budżetowe
Podmioty lecznicze
Żłobki

 

Urząd Miasta Lublin
Urząd Stanu Cywilnego
USC-020
Karta informacyjna

Zmiana imienia lub nazwiska


Wymagane wnioski


- USC-020-01 - wniosek o zmianę imienia lub nazwiska,
- USC-020-02 - wniosek o zmianę imienia lub nazwiska osoby małoletniej.


Lista wniosków


USC-020-01 
USC-020-02 


Wymagane załączniki


Dokumenty uzasadniające zmianę imienia lub nazwiska, w tym dokumenty wskazujące na posługiwanie się imieniem lub nazwiskiem, na które ma nastąpić zmiana.


Dokumenty do wglądu


Dokument tożsamości.


Sposób i miejsce składania dokumentów


- osoba zamieszkała w kraju - osobiście:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Leszczyńskiego 20, pokój nr 102 (I piętro)
20-069 Lublin
tel. 81 466 1513
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30.

- osoba zamieszkała za granicą - za pośrednictwem polskiego konsula na adres:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Leszczyńskiego 20
20-069 Lublin

Wnioskodawca zamieszkały w państwie nie będącym członkiem Unii Europejskiej obowiązany jest wskazać w kraju pełnomocnika do doręczeń, w przeciwnym wypadku, przeznaczone dla niego pisma pozostawia się w aktach sprawy ze skutkiem doręczenia. Ustanowienie pełnomocnika nie jest wymagane, jeżeli wnioskodawca działa za pośrednictwem polskiego konsula.


Wymagane opłaty


Opłata skarbowa od decyzji o zmianie imienia lub nazwiska wynosi 37 zł.

Numer rachunku bankowego:
Urząd Miasta Lublin
Bank Pekao S.A. V/O Lublin
95 1240 2092 9329 9200 0620 0000

Wpłat można dokonać bez dodatkowych opłat i prowizji we wszystkich placówkach Banku Pekao S.A. na terenie Miasta Lublin oraz w punktach kasowych znajdujących się w budynkach Urzędu Miasta Lublin:

- ul. Wieniawska 14 - I piętro (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek od 7.45 do 16.45,
- środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.15,

- ul. Leszczyńskiego 20 - I piętro w godzinach:
- poniedziałek, wtorek od 7.30 do 16.30,
- środa, czwartek, piątek od 7.30 do 14.30,

- ul. Filaretów 44 (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.00,

- ul. Kleeberga 12a (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.00,

- ul. Szaserów 13-15 (BOM) w godzinach:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.45 do 15.00

lub gotówką u pracownika USC.

Wpłat można dokonać również za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej.


Sposób i miejsce odbioru dokumentów


- osobiście:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Leszczyńskiego 20, pokój nr 102 (I piętro)
20-069 Lublin
tel. 81 466 1513
Godziny przyjęć interesantów:
- poniedziałek, wtorek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30.

- za pośrednictwem poczty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Pisma i dokumenty przeznaczone dla wnioskodawcy zamieszkałego za granicą doręcza się wskazanemu przez niego pełnomocnikowi.


Termin złożenia


Brak


Termin załatwienia sprawy


Do tygodnia od chwili skompletowania dokumentacji.


Tryb odwoławczy


Od decyzji Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie przysługuje odwołanie do Wojewody Lubelskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.


Informacje dodatkowe


Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

Zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, a w szczególności, gdy zmiana dotyczy:
- imienia lub nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka,
- na imię lub nazwisko, którego wnioskodawca używa,
- na imię lub nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione,
- na imię lub nazwisko noszone zgodnie z prawem państwa, którego obywatelstwo wnioskodawca również posiada.

Nie można dokonać zmiany nazwiska na nazwisko historyczne, wsławione w dziedzinie kultury, nauki, działalności politycznej, społecznej albo wojskowej, chyba że wnioskodawca posiada członków rodziny o tym nazwisku. Członkami rodziny w rozumieniu ustawy o zmianie imienia i nazwiska są małżonek i wstępny osoby ubiegającej się o zmianę imienia lub nazwiska.

Zmiana imienia lub nazwiska małoletniego dziecka na wniosek jednego z rodziców wymaga zgody drugiego z rodziców, a w razie jej
braku, zgody sądu rodzinnego. Gdy wnioskodawcą jest opiekun prawny dziecka, wymagana jest zgoda sądu rodzinnego na zmianę
imienia lub nazwiska, wydana na podstawie art. 156 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Gdy dziecko ukończyło 13 lat, potrzebna jest
również jego zgoda.

Po zmianie imienia można mieć najwyżej 2 imiona. Po zmianie nazwiska nie może się ono składać z więcej niż 2 członów.


Czynności powiązane


Dowód osobisty


Podstawa prawna


Art. 4 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (tekst jednolity - Dz. U. z 2016 r. poz. 10.).


Data zatwierdzenia


14-02-2017


Wydrukuj pdfUkryj rejestr zmian
Nazwa informacji: Zmiana imienia lub nazwiska
Wprowadził do BIP:
Data udostępnienia w BIP: 2007-02-27
Wytworzył informację:
Ostatnio modyfikował: OM - Żak Andrzej
Data modyfikacji: 2017-02-14
Status: Informacja aktualna
Statystyki »  Szczegóły »
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.