strona główna Urząd Miasta Lublin instrukcja obsługi BIP redakcja

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).

Prezydent, zastępcy, pełnomocnicy
Prezydent Miasta Lublin
Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin
Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Lublin
Doradcy Prezydenta Miasta Lublin
Sekretarz Miasta Lublin
Skarbnik Miasta Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Oświadczenia majątkowe
Ciała doradcze
Rady dzielnic
Struktura organizacyjna
Rada Miasta Lublin
Radni Rady Miasta Lublin
Kluby radnych RM Lublin
Komisje RM Lublin
Sesje RM Lublin
Plany pracy RM Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Okręgi wyborcze
Młodzieżowa Rada Miasta Lublin
Archiwum RM Lublin
Wybory ławników sądowych
Urząd Miasta Lublin
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Kontrole
Informacje o rejestrach, ewidencjach, archiwach
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Karty informacyjne UM
Dane demograficzne
Zgromadzenia publiczne
Elektroniczna Tablica Ogłoszeń
Prawo
Statut Miasta Lublin
Uchwały RM Lublin
Zarządzenia Prezydenta
Regulaminy
Akty prawa miejscowego
Inne
Wybory
Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
Finanse i majątek
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Budżet miasta
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Jawność finansów publicznych
Dług publiczny
Podatki i opłaty
Majątek Gminy
Wykaz jednostek objętych bilansem skonsolidowanym
Strategia i planowanie
Strategia rozwoju (plan działania)
Planowanie przestrzenne
Rewitalizacja
Ochrona środowiska
Ochrona przed hałasem
Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
Dostęp do informacji publicznej
Rejestr umów
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Dostęp do informacji nieopublikowanej w BIP
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Inne
Jednostki organizacyjne Miasta Lublin
Instytucje kultury
Jednostki budżetowe opieki społecznej i pracy
Jednostki budżetowe porządku publicznego
Pozostałe jednostki budżetowe
Spółki
Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe
Samorządowe zakłady budżetowe
Podmioty lecznicze
Żłobki

Strona główna

Instrukcja obsługi BIP
09-04-2015
Biuletyn Informacji Publicznej, zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2014 r., poz. 782 z późn. zm.), to urzędowy publikator teleinformatyczny, mający na celu powszechne udostępnianie informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej.

Celem Biuletynu Informacji Publicznej Samorządu Miasta Lublin (dalej BIP) jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji publicznej dotyczącej działalności samorządu miasta Lublin.

Struktura BIP oparta jest na stronie głównej (startowej) oraz zbiorze podstron, na których prezentowane są informacje na dany temat. Na układ i wizualizację BIP składają się:

Nagłówek BIP:
górna, zawsze widoczna część strony BIP. Jest identyczna na każdej podstronie BIP.
Składa się z:
 • pola tytułu, zawierającego nazwę podmiotu prowadzącego podmiotową stronę BIP oraz znak graficzny Biuletynu Informacji Publicznej będący jednocześnie odnośnikiem do portalu BIP pod adresem: www.bip.gov.pl;
 • modułu wyszukującego (tzw. wyszukiwarki);
 • menu pomocniczego w prawym górnym rogu zawierającego odnośniki: do strony głównej BIP, do strony Urzędu Miasta Lublin, do podstrony zawierającej instrukcję obsługi BIP oraz do podstrony zawierającej informację o redakcji BIP – wymienione odnośniki są jednocześnie linkami, których wybór przekierowuje użytkownika odpowiednio na wybrane strony lub podstrony.

Centralna część informacyjna:
zawiera dane teleadresowe i odnośniki do: podstrony zawierającej informację o godzinach przyjęć interesantów oraz do podstron przedstawiających strukturę organizacyjną Urzędu Miasta Lublin – odnośniki te są jednocześnie linkami, których wybór przekierowuje użytkownika na wybrane podstrony.

Struktura menu:
zawsze widoczna z lewej strony niezależnie od tego na której podstronie BIP użytkownik znajduje się. W strukturze menu wyświetlają się elementy menu tematycznego tzw. działy podzielone na kategorie. Prowadzą one bezpośrednio do treści podstrony lub do kolejnego podmenu, zawierających konkretne zasoby informacyjne opublikowane w BIP. W celu wyświetlenia informacji należy wybrać konkretną kategorię (link) w danym dziale.

Menu nawigacji:
widoczne na stronie głównej BIP i na każdej z podstron. Wskazuje użytkownikowi aktualną pozycję w BIP.

Na większości podstron informacja udostępniona jest w formie załączników pdf, które można otworzyć lub pobrać za pomocą darmowego programu powszechnie dostępnego w internecie.

W wielu kategoriach uruchomione zostały wyszukiwarki informacji. W celu skorzystania z wyszukiwarki należy w polu tekstowym wpisać słowo lub wyrażenie, bądź wybrać wyrażenie z listy do wyboru, i nacisnąć słowo „szukaj”. Wyświetli się wówczas lista podstron spełniających wybrane kryteria.

Na dole każdej informacji opublikowanej w BIP znajduje się rejestr zmian zawierający następujące dane:
 • nazwa informacji
 • imię i nazwisko osoby, która wprowadziła informację do BIP
 • datę udostępnienia informacji
 • imię i nazwisko osoby, która wytworzyła informację
 • imię i nazwisko osoby, która jako ostatnia modyfikowała informację
 • datę ostatniej modyfikacji
 • status informacji (aktualna/archiwalna)
 • statystykę odwiedzin podstrony


Ukryj rejestr zmian
Nazwa informacji: Instrukcja obsługi BIP
Wprowadził do BIP: IT - Piasecka Anna - Administrator
Data udostępnienia w BIP: 2015-04-09
Wytworzył informację: OR - Ferenc Agnieszka
Ostatnio modyfikował: IT - Piasecka Anna - Administrator
Data modyfikacji: 2015-04-09
Status: Informacja aktualna
Statystyki »  Szczegóły »
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.