strona główna Urząd Miasta Lublin instrukcja obsługi BIP redakcja

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).

Prezydent, zastępcy, pełnomocnicy
Prezydent Miasta Lublin
Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin
Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Lublin
Doradcy Prezydenta Miasta Lublin
Sekretarz Miasta Lublin
Skarbnik Miasta Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Oświadczenia majątkowe
Ciała doradcze
Rady dzielnic
Struktura organizacyjna
Rada Miasta Lublin
Radni Rady Miasta Lublin
Kluby radnych RM Lublin
Komisje RM Lublin
Sesje RM Lublin
Plany pracy RM Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Okręgi wyborcze
Młodzieżowa Rada Miasta Lublin
Archiwum RM Lublin
Wybory ławników sądowych
Urząd Miasta Lublin
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Kontrole
Informacje o rejestrach, ewidencjach, archiwach
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Karty informacyjne UM
Dane demograficzne
Zgromadzenia publiczne
Elektroniczna Tablica Ogłoszeń
Prawo
Statut Miasta Lublin
Uchwały RM Lublin
Zarządzenia Prezydenta
Regulaminy
Akty prawa miejscowego
Inne
Wybory
Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
Finanse i majątek
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Budżet miasta
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Jawność finansów publicznych
Dług publiczny
Podatki i opłaty
Majątek Gminy
Wykaz jednostek objętych bilansem skonsolidowanym
Strategia i planowanie
Strategia rozwoju (plan działania)
Planowanie przestrzenne
Rewitalizacja
Ochrona środowiska
Ochrona przed hałasem
Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
Dostęp do informacji publicznej
Rejestr umów
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Dostęp do informacji nieopublikowanej w BIP
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Inne
Jednostki organizacyjne Miasta Lublin
Instytucje kultury
Jednostki budżetowe opieki społecznej i pracy
Jednostki budżetowe porządku publicznego
Pozostałe jednostki budżetowe
Spółki
Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe
Samorządowe zakłady budżetowe
Podmioty lecznicze
Żłobki

Wyniki oceny formalnej otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki (II edycja)

Osoba publikująca ogłoszenie:
Data publikacji ogłoszenia: 16-05-2013
Termin składania dokumentów:
Data ważności ogłoszenia:
Komórka organizacyjna: Wydział Kultury
Rodzaj ogłoszenia: Konkursy ofert
znak sprawy: KL-OP-II.524.1.2013

Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin informuje, że w dniu 7 maja 2013 roku
o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału na ul. Złotej 2, Komisja Konkursowa w składzie:

  1. Przewodniczący – Michał Karapuda

  2. Z-ca Przewodniczącego – Anna Pajdosz

  3. Członek – Elżbieta Boruch

  4. Członek – Krystyna Czuchryta

  5. Członek – Roman Jaborkhel

dokonała otwarcia ofert.

Stwierdzono, że na otwarty konkurs na realizację w roku 2013 zadań publicznych
z zakresu kultury i sztuki wpłynęło łącznie 115 ofert, w tym:

Zadanie 1 – Miasto Kultury – Tworzenie i upowszechnianie kultury – 68 ofert;

Zadanie 2 – Kultura w dzielnicach – 34 oferty;

Zadanie 3 – Pomysł na kulturę – 11 ofert;

Zadanie 4 – Tworzenie kolekcji sztuki współczesnej – 2 oferty.

W dniach 7-8 maja i 14-15 maja 2013 roku na posiedzeniach jawnych Komisja dokonała oceny formalnej ofert i zatwierdziła wyniki oceny. Oceny dokonano
z zastosowaniem karty oceny według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/1/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru kart oceny w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Lublin, dn. 16.05.2013 r.

Konkurs 2013 II edycja - Wyniki oceny formalnej.pdf

Ukryj rejestr zmian
Nazwa informacji: Wyniki oceny formalnej otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki (II edycja)
Wprowadził do BIP: KL - Zygan Ewelina
Data udostępnienia w BIP: 2013-05-16
Wytworzył informację: Zygan Ewelina
Ostatnio modyfikował: KL - Zygan Ewelina
Data modyfikacji: 2013-05-16
Status: Informacja aktualna
Statystyki »  Szczegóły »
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.