strona główna Urząd Miasta Lublin redakcja

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).

Wyniki oceny formalnej otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki (II edycja)

Osoba publikująca ogłoszenie:
Data publikacji ogłoszenia: 16-05-2013
Termin składania dokumentów:
Data ważności ogłoszenia:
Komórka organizacyjna: Wydział Kultury
Rodzaj ogłoszenia: Konkursy ofert
znak sprawy: KL-OP-II.524.1.2013

Wydział Kultury Urzędu Miasta Lublin informuje, że w dniu 7 maja 2013 roku
o godzinie 10.00 w siedzibie Wydziału na ul. Złotej 2, Komisja Konkursowa w składzie:

  1. Przewodniczący – Michał Karapuda

  2. Z-ca Przewodniczącego – Anna Pajdosz

  3. Członek – Elżbieta Boruch

  4. Członek – Krystyna Czuchryta

  5. Członek – Roman Jaborkhel

dokonała otwarcia ofert.

Stwierdzono, że na otwarty konkurs na realizację w roku 2013 zadań publicznych
z zakresu kultury i sztuki wpłynęło łącznie 115 ofert, w tym:

Zadanie 1 – Miasto Kultury – Tworzenie i upowszechnianie kultury – 68 ofert;

Zadanie 2 – Kultura w dzielnicach – 34 oferty;

Zadanie 3 – Pomysł na kulturę – 11 ofert;

Zadanie 4 – Tworzenie kolekcji sztuki współczesnej – 2 oferty.

W dniach 7-8 maja i 14-15 maja 2013 roku na posiedzeniach jawnych Komisja dokonała oceny formalnej ofert i zatwierdziła wyniki oceny. Oceny dokonano
z zastosowaniem karty oceny według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/1/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie określenia wzoru kart oceny w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Lublin, dn. 16.05.2013 r.

Konkurs 2013 II edycja - Wyniki oceny formalnej.pdf

Ukryj rejestr zmian
Nazwa informacji: Wyniki oceny formalnej otwartego konkursu ofert na realizację w 2013 r. zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki (II edycja)
Wprowadził do BIP: KL - Zygan Ewelina
Data udostępnienia w BIP: 2013-05-16
Wytworzył informację: Zygan Ewelina
Ostatnio modyfikował: KL - Zygan Ewelina
Data modyfikacji: 2013-05-16
Status: Informacja aktualna
Statystyki »  Szczegóły »
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.