strona główna Urząd Miasta Lublin instrukcja obsługi BIP redakcja

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).

Prezydent, zastępcy, pełnomocnicy
Prezydent Miasta Lublin
Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin
Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Lublin
Doradcy Prezydenta Miasta Lublin
Sekretarz Miasta Lublin
Skarbnik Miasta Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Oświadczenia majątkowe
Ciała doradcze
Rady dzielnic
Struktura organizacyjna
Rada Miasta Lublin
Radni Rady Miasta Lublin
Kluby radnych RM Lublin
Komisje RM Lublin
Sesje RM Lublin
Plany pracy RM Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Okręgi wyborcze
Młodzieżowa Rada Miasta Lublin
Archiwum RM Lublin
Wybory ławników sądowych
Urząd Miasta Lublin
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Kontrole
Informacje o rejestrach, ewidencjach, archiwach
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Karty informacyjne UM
Dane demograficzne
Zgromadzenia publiczne
Elektroniczna Tablica Ogłoszeń
Prawo
Statut Miasta Lublin
Uchwały RM Lublin
Zarządzenia Prezydenta
Regulaminy
Akty prawa miejscowego
Inne
Wybory
Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
Finanse i majątek
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Budżet miasta
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Jawność finansów publicznych
Dług publiczny
Podatki i opłaty
Majątek Gminy
Wykaz jednostek objętych bilansem skonsolidowanym
Strategia i planowanie
Strategia rozwoju (plan działania)
Planowanie przestrzenne
Rewitalizacja
Ochrona środowiska
Ochrona przed hałasem
Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
Dostęp do informacji publicznej
Rejestr umów
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Dostęp do informacji nieopublikowanej w BIP
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Inne
Jednostki organizacyjne Miasta Lublin
Instytucje kultury
Jednostki budżetowe opieki społecznej i pracy
Jednostki budżetowe porządku publicznego
Pozostałe jednostki budżetowe
Spółki
Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe
Samorządowe zakłady budżetowe
Podmioty lecznicze
Żłobki

Zarządzenie nr 9/5/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie uchylenia zarządzeń Prezydenta Miasta Lublin

Status zarządzenia: obowiązujące
Rodzaj zarządzenia: regulamin, procedura
Wchodzi w życie: 02-05-2013
Obowiązuje do:
Komórka organizacyjna wprowadzająca zarządzenie: Kierownictwo Urzędu
Upoważnienie wydano dla:
Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego:

Treść zarządzenia
PZ_2013_5_9.pdf

Lista zarządzeń odwoływanych
Zarządzenie nr 196/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie upoważnienia Pana Grzegorza Malca do przeprowadzenia kontroli przedsiębiorców wykonujących przewozy regularne (regularne specjalne) osób w krajowym transporcie drogowym na podstawie zezwoleń udzielonych przez Prezydenta Miasta Lublin w zakresie spełnienia wymogów będących podstawą do wydania tych dokumentów
Zarządzenie Nr 197/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie upoważnienia Pana Grzegorza Malca do przeprowadzania kontroli dokumentów oraz warunków w nich określonych w zakresie przewozów regularnych (regularnych specjalnych) osób w krajowym transporcie drogowym wykonywanych na podstawie zezwoleń udzielonych przez Prezydenta Miasta Lublin
Zarządzenie Nr 198/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie upoważnienia Pana Tomasza Sułka do przeprowadzania kontroli przedsiębiorców wykonujących przewozy regularne (regularne specjalne) osób w krajowym transporcie drogowym na podstawie zezwoleń udzielonych przez Prezydenta Miasta Lublin w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania tych dokumentów
Zarządzenie Nr 199/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie upoważnienia Pana Tomasza Sułka do przeprowadzania kontroli dokumentów oraz warunków w nich określonych w zakresie przewozów regularnych (regularnych specjalnych) osób w krajowym transporcie drogowym wykonywanych na podstawie zezwoleń udzielonych przez Prezydenta Miasta Lublin
Zarządzenie Nr 200/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie upoważnienia Pana Marcina Krupińskiego do przeprowadzania kontroli przedsiębiorców wykonujących przewozy regularne (regularne specjalne) osób w krajowym transporcie drogowym na podstawie zezwoleń udzielonych przez Prezydenta Miasta Lublin w zakresie spełniania wymogów będących podstawą do wydania tych dokumentów
Zarządzenie Nr 201/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 marca 2009 r. w sprawie upoważnienia Pana Marcina Krupińskiego do przeprowadzania kontroli dokumentów oraz warunków w nich określonych w zakresie przewozów regularnych (regularnych specjalnych) osób w krajowym transporcie drogowym wykonywanych na podstawie zezwoleń udzielonych przez Prezydenta Miasta Lublin
Zarządzenie Nr 434/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 maja 2009 r. w sprawie upoważnienia Pana Józefa Grudnia do zgłaszania organom ścigania i firmom ubezpieczeniowym dewastacji wiat przystankowych oraz reprezentowania w tych organach Gminy jako pokrzywdzonego w postępowaniu prowadzonym przez policję, prokuraturę i firmy ubezpieczeniowe
Zarządzenie Nr 450/2009 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie upoważnienia Pana Cezarego Poleszaka do zgłaszania organom ścigania i firmom ubezpieczeniowym dewastacji wiat przystankowych oraz reprezentowania w tych organach Gminy jako pokrzywdzonego w postępowaniu prowadzonym przez policję, prokuraturę i firmy ubezpieczeniowe

Lista zarządzeń zmienianych

Zarządzenie odwołujące

Lista zarządzeń zmieniających


Ukryj rejestr zmian
Nazwa informacji: Zarządzenie nr 9/5/2013 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 maja 2013 r. w sprawie uchylenia zarządzeń Prezydenta Miasta Lublin
Wprowadził do BIP: OR - Ziemińska-Bicka Grażyna
Data udostępnienia w BIP: 2013-05-10
Wytworzył informację: Ziemińska-Bicka Grażyna
Ostatnio modyfikował: OR - Ferenc Agnieszka
Data modyfikacji: 2013-05-10
Status: Informacja aktualna
Statystyki »  Szczegóły »
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.