strona główna Urząd Miasta Lublin instrukcja obsługi BIP redakcja

Ta witryna wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki (dowiedz się więcej).

Prezydent, zastępcy, pełnomocnicy
Prezydent Miasta Lublin
Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin
Pełnomocnicy Prezydenta Miasta Lublin
Doradcy Prezydenta Miasta Lublin
Sekretarz Miasta Lublin
Skarbnik Miasta Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Oświadczenia majątkowe
Ciała doradcze
Rady dzielnic
Struktura organizacyjna
Rada Miasta Lublin
Radni Rady Miasta Lublin
Kluby radnych RM Lublin
Komisje RM Lublin
Sesje RM Lublin
Plany pracy RM Lublin
Przyjęcia mieszkańców
Okręgi wyborcze
Młodzieżowa Rada Miasta Lublin
Archiwum RM Lublin
Wybory ławników sądowych
Urząd Miasta Lublin
Ogłoszenia
Zamówienia publiczne
Kontrole
Informacje o rejestrach, ewidencjach, archiwach
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Karty informacyjne UM
Dane demograficzne
Zgromadzenia publiczne
Elektroniczna Tablica Ogłoszeń
Prawo
Statut Miasta Lublin
Uchwały RM Lublin
Zarządzenia Prezydenta
Regulaminy
Akty prawa miejscowego
Inne
Wybory
Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych
Finanse i majątek
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Budżet miasta
Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta
Jawność finansów publicznych
Dług publiczny
Podatki i opłaty
Majątek Gminy
Wykaz jednostek objętych bilansem skonsolidowanym
Strategia i planowanie
Strategia rozwoju (plan działania)
Planowanie przestrzenne
Rewitalizacja
Ochrona środowiska
Ochrona przed hałasem
Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
Dostęp do informacji publicznej
Rejestr umów
Wnioski o udostępnienie informacji publicznej
Dostęp do informacji nieopublikowanej w BIP
Ponowne wykorzystywanie
Petycje
Inne
Jednostki organizacyjne Miasta Lublin
Instytucje kultury
Jednostki budżetowe opieki społecznej i pracy
Jednostki budżetowe porządku publicznego
Pozostałe jednostki budżetowe
Spółki
Szkoły, przedszkola i placówki oświatowe
Samorządowe zakłady budżetowe
Podmioty lecznicze
Żłobki

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Tryb udzielenia zamówienia : postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego
Rodzaj zamówienia: zamówienia na roboty budowlane
Rok: 2011
Przedmiot zamówienia: Remont boiska wielofunkcyjnego na działce nr 11 przy Gimnazjum nr 19, ul. szkolna 6 w Lublinie
Rodzaj dokumentu: ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

-------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- --------

 

OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIAPrezydent Miasta Lublin informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na remont boiska wielofunkcyjnego na działce nr 11 przy Gimnazjum nr 19, ul. Szkolna 6 w Lublinie wybrana została oferta złożona przez:


PANORAMA II Sp .z o. o. z siedzibą w Gdyni 81-605, ul. Słoneczna 73


Wykonawca spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu a jego oferta nie podlega odrzuceniu i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kryteriów oceny ofert.


Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny i porównania ofert:Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba punktów w kryterium- cena

Liczba punktów w kryterium- okres gwarancji

Razem

1.

PANORAMA II Sp.zo.o.

ul. Słoneczna 73, 81-605 Gdynia

98

2

100

2.

ANH Dzięcioł Stanisław

Duczki, ul. Poprzeczna 21, 05-200 Wołomin

---------

-------------

----------

3.

PANPRO SPORT Paweł Prokopczuk, Marek Markowski Spółka Jawna

ul. Jubilerska 8, 04-190 Warszawa

90

2

92

4.

BELLSPORT Grzegorz Leszczyński

ul. Hutnicza 9, 41-908 Bytom

87,28

2

89,28

5.

PRESTIGE Sp.zo.o.

ul. Świerczewska 5, 71-066 Szczecin

---------------

----------------

------------

6.

Sport Grupa Sp.zo.o.

ul. Dźwigowa 24, 05-300 Mińsk Mazowiecki

62,21

2

64,21

7.

SPORTPROJEKT Sp.zo.o.

ul. Sosnowa 6a, 71-468 Szczecin

71,69

2

73,69

8.

Firma Ogrodnicza Leśniewscy- Architektura Zieleni Robert Leśniewski, Małgorzata Leśniewska

ul. Czerwonego Krzyża 6, 22-100 Chełm

65,37

0,66

66,03

9.

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PAREXBUD Sp.zo.o.

ul. Nałęczowska 24, 20-701 Lublin

70,86

0,72

71,58

10.

INVEST Krzysztof Wojewoda

ul. Długa 96A/7, 24-300 Opole Lubelskie

---------------

---------------

---------Ukryj rejestr zmian
Nazwa informacji: Ogłoszenie o wyniku postępowania
Wprowadził do BIP: ZP - Podkańska-Dziubińska Katarzyna
Data udostępnienia w BIP: 2011-05-27
Wytworzył informację: Podkańska-Dziubińska Katarzyna
Ostatnio modyfikował: ZP - Podkańska-Dziubińska Katarzyna
Data modyfikacji: 2011-05-27
Status: Informacja aktualna
Statystyki »  Szczegóły »
Designed by DUOGRAPH © 2007   CMS mPortal 2.10 © COIG-SOFTWARE sp. z o.o.