Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2
Strona główna  >> Menu przedmiotowe >> Ogłoszenia >> Archiwum >> Rok 2013


 
Ogłoszenie o wynikach postępowania

SOSW-2- 341-20/13                                                                           Lublin, dnia 20.09.2013r.

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania

 

 Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29  stycznia 2004r.  Prawo zamówień publicznych                  (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami) Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Lublinie informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty                           w postępowaniu przetargowym na Dowóz niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 zamieszkałych na terenie Lublina, na trasie – dom – szkoła - dom we wszystkie dni nauki szkolnej w okresie od  14.10.2013r. do 26.06.2014r.

Informacja o Wykonawcach, którzy złożyli ofertę w przedmiotowym postępowaniu wraz ze streszczeniem oceny:

Nr oferty

 

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Część przetargu

Oferowana cena w zł (brutto) za 1 wozokilometr

Liczba pkt w kryterium cena

 

1

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne-Lublin –           Sp. z o.o., ul. Antoniny Grygowej 56,

20-260 Lublin

 

I

 

3,29

 

100,00

 

II

 

6,00

 

91,50

 

      2.

P.W. IMPEX TRANS Mariusz Besztak

24-220 Niedrzwica Duża

Strzeszkowice Duże 311

 

II

 

5,49

 

100,00

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty:

1. Część I –    Dowóz niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  nr 2, zamieszkałych na terenie Lublina bez zapewnienia opieki, na trasie:  

dom – SOSW  nr 2 ul. Głuska 5 – dom.

Najkorzystniejsza ofertę złożyła firma:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne-Lublin – Sp. z o.o., ul. Antoniny Grygowej 56,

20-260 Lublin

 

2. Część II - Dowóz niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego            nr 2, zamieszkałych na terenie Lublina, z zapewnieniem opieki na trasach:

a) dom – DOA ul. Poturzyńska 1 – dom

b) dom – Benjamin ul. Zbożowa 22a - dom.

Najkorzystniejsza ofertę złożyła firma:

P.W. IMPEX TRANS Mariusz Besztak

24-220 Niedrzwica Duża

Strzeszkowice Duże 311

 

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszych oferty: Część I –    Dowóz niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego  nr 2, zamieszkałych na terenie Lublina bez zapewnienia opieki, na trasie:   dom – SOSW  nr 2 ul. Głuska 5 – dom

Wykonawcy spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu  i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  kryterium oceny ofert. 

 

 

 

 

Uzasadnienie wyboru najkorzystniejszych oferty: Część II - Dowóz niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, zamieszkałych na terenie Lublina,                      z zapewnieniem opieki na trasach:

a) dom – DOA ul. Poturzyńska 1 – dom

b) dom – Benjamin ul. Zbożowa 22a - dom.

Wykonawcy spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu, a jego oferta nie podlega odrzuceniu  i jest najkorzystniejsza pod względem przyjętego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  kryterium oceny ofert. 

 

 

 

 

 

                                                                         Z poważaniem

 

                                                                             Danuta Wach – dyrektor

                                   Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Lublinie

 

Ukryj rejestr zmian
REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Wynik przetargu na dowóz niepełnosprawnych uczniów (wrzesień 2013) 
Wprowadził do BIP: Zajdel Janusz 
Data udostępnienia w BIP: 2013-09-20 
Wytworzył informację: Janusz Zajdel 
Ostatnio modyfikował: Zajdel Janusz 
Data modyfikacji: 2013-09-20 
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2