Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1
Strona główna


 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1

Typ Oświata
Województwo lubelskie
Powiat lubelski
Gmina
Miejscowość
Kod pocztowy
Ulica
Nr budynku 65
Nr lokalu
NIP 946-17-76-660
REGON 001022624
Telefon 747-57-54
FAX 748-18-66
WWW http://www.sosw1.lublin.pl
Strona BIP http://www.sosw1.bip.lublin.eu/
E-mail
Godziny pracy

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1