Straż Miejska Miasta Lublin
Strona główna  >> Menu Przedmiotowe >> ePUAP


 

ePUAP

Stanowisko
Imię
Nazwisko
Siedziba
Telefon
Fax
Adres e-mail
cv
Zdjęcie


Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) jest systemem służącym do przekazywania informacji (wniosków, pism lub innych dokumentów) w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej.
  • Zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U.05.200.1651).

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP) jest narzędziem umożliwiającym obywatelom, przedsiębiorcom oraz instytucjom publicznym realizację usług administracji publicznej przez sieć teleinformatyczną.
  • Zgodnie z ustawą z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.10.40.230).
W celu skorzystania z ESP Urzędu Miasta Lublin dostępnej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie następujących warunków:
  1. założenie indywidualnego (darmowego) konta na ePUAP
  2. posiadanie profilu zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego
  3. potwierdzenie profilu zaufanego w punkcie potwierdzania profili
  4. przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie elektronicznego formularza usługi bądź dołączenie podpisanego dokumentu
Adres skrzynki podawczej Straży Miejskiej Miasta Lublin to : /sm_lublin/SkrytkaEsp.

Ukryj rejestr zmian
REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: ePUAP 
Wprowadził do BIP: SM - Maleszyk Tomasz 
Data udostępnienia w BIP: 2015-08-07 
Wytworzył informację: Tomasz Maleszyk 
Ostatnio modyfikował: SM - Maleszyk Tomasz 
Data modyfikacji: 2015-08-07 
Straż Miejska Miasta Lublin