Miejski Zespół Żłobków
Strona główna


 

Miejski Zespół Żłobków w Lublinie

Typ Opieka społeczna i praca
Województwo lubelskie
Powiat m. Lublin
Gmina M. Lublin (gmina miejska)
Miejscowość Lublin
Kod pocztowy
Ulica Wolska
Nr budynku 5
Nr lokalu
NIP 712-23-38-057
REGON 430910203
Telefon 81 466 49 91
FAX 81 466 49 91
WWW http://www.zlobki.lublin.pl
Strona BIP http://www.mzz.bip.lublin.eu/
E-mail mzz@zlobki.lublin.pl
Godziny pracy

Miejski Zespół Żłobków