V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie
Strona główna  >> Menu przedmiotowe >> Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw


 

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Osoba do kontaktu:
Data:

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw.

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski i pisma interesantów. Korespondencję można dostarczać osobiście, listownie oraz za pośrednictwem faksu.

Dyrektor Szkoły dokonuje rozdzielenia w/w pism na osoby lub komórki odpowiedzialne merytorycznie.

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów określonych przepisach szczególnych.

Podanie winno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz zawierać inne wymagania określone w przepisach szczególnych.

Sekretariat szkoły udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem postępowania administracyjnego.

Godziny pracy:

Sekretariat szkoły: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30, godziny przyjmowania interesantów 9:00-15:00

Księgowość: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Kadry: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30

Godziny przyjęć interesantów przez dyrektora szkoły - po uprzednim uzgodnieniu terminu z pracownikiem sekretariatu.

Wtorek 13.00 - 15.30
Ukryj rejestr zmian
REJESTR ZMIAN
Nazwa dokumentu: Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw 
Wprowadził do BIP: V LO - Szafran Bartłomiej 
Data udostępnienia w BIP: 2013-03-01 
Wytworzył informację: Zbigniew Jakuszko 
Ostatnio modyfikował: V LO - Szafran Bartłomiej 
Data modyfikacji: 2013-03-07 
V Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie